Privacyverklaring Digitale Postzegel

PostNL streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt uw informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

De dienst Digitale Postzegel

Met Digitale Postzegel kunt u uw postzendingen frankeren door de vereiste frankeerwaarde af te drukken op labels. Iedere keer als u print wordt de frankeerwaarde afgeboekt van het frankeertegoed die u daarvoor heeft ontvangen. Het frankeertegoed kunt u zelf ophogen en wordt via Ideal, Credit Card.

De registratie

Bij de registratieprocedure via de Digitale Postzegel website moet u een aantal gegevens invullen, zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres . Ook geeft u dan een zelfgekozen wachtwoord in. Bij iedere registratie wordt gecontroleerd of de gegevens reeds aanwezig zijn om te voorkomen dat er nogmaals wordt geregistreerd onder dezelfde naam en bijbehorende gegevens. Deze registratiegegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van deze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om uw identiteit te waarborgen. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen. Verder gebruiken wij de gegevens om fraude te bestrijden.

Beveiliging

PostNL besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens. Zo wordt er bij deze dienst gebruik gemaakt van een beveiligde https server, en is de Client als enige op de hoogte van zijn inlog gegevens.

Transactiegegevens

De gegevens die worden vastgelegd bij het opladen van het frankeertegoed, zoals datum en hoogte van het bedrag, en bij het afdrukken van de zegel, zoals soort product en het afboek bedrag, worden gebruikt om in “Uw gegevens – Uw Transactie Historie” een overzicht te geven van uw gebruik.

Analyse van gegevens

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analyse van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Juistheid van de gegevens

U kunt altijd zelf op de website de gegevens nagaan die u heeft ingevuld. Het is van belang voor bevordering van een continue en juiste uitvoering van de dienstverlening dat deze gegevens correct zijn. Iedere wijziging kunt u via de applicatie zelf, “Uw gegevens – bedrijfsgegevens” doorgeven aan PostNL.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die in het kader van Digitale Postzegel worden verzameld en gebruikt zijn toegankelijk voor de medewerkers van PostNL die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen.

Actuele informatie

Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Digitale Postzegel en van PostNL en van andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Melding van de gegevensverwerkingen

De gegevensverwerkingen zijn conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Digitale Postzegel bekend gemaakt. U wordt ook door een bericht op de hoogte gesteld van het feit dat de verklaring is gewijzigd.