Privacyverklaring Doorzendservice

Koninklijke PostNL B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna: PostNL) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

De dienst PostNL Doorzendservice

De PostNL Doorzendservice biedt de mogelijkheid om post tijdelijk te laten bezorgen op een ander adres. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, in het ziekenhuis verblijft of tijdelijk in het buitenland woont.

Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens

Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, worden gebruikt voor de afhandeling van de serviceaanvraag. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden uitsluitend hiervoor gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Beveiliging

PostNL besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van PostNL Doorzendservice worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van PostNL, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiƫle instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Doorzendservice bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de dienst PostNL Doorzendservice kunt u per e-mail contact opnemen met de PostNL Klantenservice.