Privacyverklaring Verhuisservice

Deze verklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van PostNL. Als iets in deze verklaring strijdig is met de algemene privacyverklaring, geldt het bepaalde in deze verklaring.

De online dienst PostNL Verhuisservice

Met de PostNL Verhuisservice - een dienst van Koninklijke PostNL B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna: PostNL) kunt u post op het nieuwe huisadres laten bezorgen. De periode van doorzending kunt u zelf bepalen. Na afloop van de serviceperiode wordt de post weer volgens adressering bezorgd. Verder kunt u diverse bedrijven en organisaties aankruisen, die door PostNL gratis op de hoogte worden gesteld van uw verhuizing.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, gebruikt PostNL in de eerste plaats voor de uitvoering van de doorzendservice en voor uw eventuele bestellingen. Daarnaast gebruikt PostNL deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Uw bank- of girorekeningnummer gebruikt PostNL alleen voor de betaling.

Verstrekking van gegevens voor Direct Marketing

PostNL verstrekt alleen uw gegevens aan partijen om u (gericht) aanbiedingen te doen wanneer u hier expliciet toestemming voor geeft.

Verstrekking van gegevens voor dataonderhoud

PostNL verstrekt alleen uw gegevens aan partijen om dataonderhoud van reeds opgeslagen (klant)gegevens uit te voeren wanneer u hier expliciet toestemming voor geeft.

Gebruik van uw e-mailadres voor de Verhuisservice

Uw e-mailadres gebruikt PostNL in de eerste plaats voor bevestiging van uw opdracht, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Verder gebruiken wij uw e-mailadres om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en soortgelijke producten of diensten van de PostNL Verhuisservice. Tevens kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over verhuisgerelateerde producten en/of diensten van onze geselecteerde partners. Als u deze informatie per e-mail niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden of via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.

Betaling met iDeal of creditcard

PostNL werkt samen met Ogone, dat diensten verleent met betrekking tot betalingen via iDeal of creditcard. Het kan daarom nodig zijn dat Ogone persoonsgegevens van u ontvangt. Zij zal de gegevens slechts verwerken om uw betalingsopdracht af te handelen. De gegevens worden door haar slechts verder verstrekt aan de financiƫle instanties die betrokken zijn bij de gekozen betaalwijze. Zij zal de gegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De afhandeling van een betaling via iDeal of creditcard verloopt via een beveiligde betaalserver. De bestelling wordt slechts uitgevoerd als uw betaling per creditcard of iDeal wordt geaccepteerd.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van PostNL Verhuisservice worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor medewerkers van PostNL, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, als zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiƫle instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen alleen de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld die nodig zin voor de afhandeling van de betaling. Daarnaast stelt PostNL de gegevens ter beschikking aan aangekruiste bedrijven en organisaties of aan bedrijven en organisaties die om uw gegevens hebben verzocht. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil PostNL verplicht is de gegevens ter beschikking te stellen aan externe partijen. In het kader van een fusie, overname, faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Verhuisservice bekend gemaakt.

Klantenservice PostNL

De PostNL Klantenservice is schriftelijk te bereiken via Postbus 99180, 8900 NA Leeuwarden, of voor meer informatie kunt u terecht op www.postnl.nl.