Menu

Poststraat 2

1401 EZ Bussum
Nader overeen te komen (is afhankelijk van de beoogde herontwikkeling).

Object

Het (voormalig) post- en bestelkantoor met rijwielstalling, erf en ondergrond, gelegen aan de Poststraat 2 te Bussum.

Objectomschrijving

Het gebouw is ontworpen door Joseph Crouwel (1885-1962), architect bij de Rijksgebouwendienst, en heeft dienst gedaan als post- en bestelkantoor. Het betreft een gemeentelijk monument uit ca. 1933-1934 en is in de jaren 1966-1971 ingrijpend uitgebreid. De uitbreiding is ontworpen door D.J. Schenk, eveneens architect bij de Rijksgebouwendienst. Het gebouw bestaat 3 bouwdelen en heeft de vorm van een T. Het rechter bouwdeel (hoek Poststraat/ Huizerweg) betreft het eigenlijke postkantoor en is in de jaren ‘60 uitgebreid. Dit deel bestaat uit een begane grond en een kapverdieping. Het linker bouwdeel (tussen Poststraat en Gildestraat) bestaat uit deels een kelder, een begane grond en een 1e verdieping. Op eigen terrein is een rijwielstalling aanwezig (bereikbaar via een pad aan de linkerkant) en tevens zijn er mogelijkheden voor parkeren op het eigen binnenterrein. Het hoge bouwdeel, bestaande uit een kelder t/m 2e verdieping, (perceelnummer 6645), behoort niet tot het verkochte, deze is tot op heden in gebruik bij KPN als telefooncentrale en wordt eigendom van KPN.

Ligging en bereikbaarheid

Het object is gelegen op de hoek van de Poststraat en de Huizerweg (doorgaande weg), op loopafstand van het centrum van Bussum en is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. In de directe omgeving van het object zijn woningen, winkels en een aantal openbare parkeerplaatsen (betaald parkeren).

Monument

Het gebouw aan de Poststraat 2 (PostNL) en 2d (KPN) te Bussum (sectie B 6646 en 6645) is door de gemeente Bussum in 2015 aangewezen als gemeentelijk monument. Een kopie hiervan is beschikbaar.   

Erfdienstbaarheden

M.b.t. eventuele erfdienstbaarheden is er in augustus 2017 door het Kadaster een erfdienstbaarheden onderzoek uitgevoerd voor het perceel kadastraal bekend Gemeente Bussum, sectie B, nummer 6646 en 4073. Er zijn geen erfdienstbaarheden ten laste van voornoemde percelen aangetroffen. Ten gunste van het perceelnummer 4073 is een erfdienstbaarheid van uit en overweg gevestigd. Bij verkoop zullen in de overeenkomst de volgende erfdienstbaarheden worden opgenomen ten laste van delen van het verkochte en ten gunste van sectie B, nummer 6645 (KPN): - eeuwigdurend zelfstandig zakelijk recht van opstal voor kabels en leidingen (ten laste van 6644) - erfdienstbaarheid van betreding binnenterrein voor (onderhouds)werkzaamheden aan tank en condensoren (ten laste van 6646); - eeuwigdurend erfdienstbaarheid van het hebben van condensoren en koelinstallaties (ten laste van 6646).

Bestemming

Binnen het vigerende bestemmingsplan "Oudere dorp" heeft het object de bestemming "Bedrijf - 2". Tevens heeft het object een dubbelbestemming "Waarde – Archeologie - 2". De voor "Bedrijf – 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor: - Bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "bedrijventerreinen". In de toelichting op het bestemmingsplan, hoofdstuk 3 Ruimtelijke en functionele analyse (3.6.2) worden nieuwe ontwikkellocaties beschreven, waaronder het postkantoor – Poststraat 2: "Op de locatie Poststraat 2 bestaan plannen om het huidige postkantoor te herontwikkelen. In de toekomst wordt het postkantoor herontwikkeld tot een kantorenlocatie met wonen op de verdieping. Omdat deze ontwikkeling nog te prematuur is, wordt deze op termijn middels een afzonderlijke juridisch-planologische procedure mogelijk gemaakt en derhalve niet in het onderhavige bestemmingsplan verankerd." De bestemmingsomschrijving, bouwregels en specifieke gebruiksregels zijn te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Voor meer info over de bestemming kunt u terecht bij de gemeente Gooise Meren.

Herontwikkeling

Partijen dienen zelf bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden tot herontwikkeling, waarbij rekening dient gehouden de worden dat het object (deels) een gemeentelijk monument is. 

Ondergrondse tanks

Volgens opgave gemeente:
HBO tank: 30.000 liter, gesaneerd op 5 november 1993, gereinigd.
Diesel tank: 6.000 liter, gesaneerd op 16 juni 2004, verwijderd.
Diesel tank: 6.000 liter, in gebruik bij KPN.

Voorbehoud

Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV en medewerking aan de te vestigen erfdienstbaarheden door KPN.

Koopovereenkomst

Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

Download projectinformatie in PDF formaat

Kenmerken

Type Herontwikkelingsproject
Kadastrale aanduiding Gemeente Bussum, sectie B, perceelnummer 6646, grootte 14 are 27 centiare, sectie B, perceelnummer 4073, grootte 4 are 41 centiare, sectie B, perceelnummer 6644, grootte 1 are 35 centiare
Bouwjaar Het oorspronkelijke gebouw dateert uit de jaren 1933-1934, in de jaren 1966-1971 is het gebouw uitgebreid.
Aanvaarding In overleg
Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Neem contact op

Neem contact op

06-51816495 / 088-8687883 Stuur een e-mail

PostNL

Philippe Knobbe