Menu

Meidoornstraat 2

2861 VH Bergambacht
€ 490.000 k.k.

Object

Het post- en bestelkantoor, ondergrond, parkeerterrein en erf gelegen aan de Meidoornstraat 2 te Bergambacht.

Informatie

PostNL heeft aan CBRE de opdracht verleend om voor een deel van de verkoopportefeuille de verkoopactiviteiten te begeleiden. Dit object maakt onderdeel uit van deze portefeuille en voor meer informatie over dit object kunt u contact opnemen met CBRE.

Objectomschrijving

De betreffende locatie (bouwjaar circa 1989) ligt aan de rand van een woonwijk aan de rand van het centrum van Bergambacht (circa 10.000 inwoners) naast een school aan een doorgaande weg. De locatie is een mooie zichtlocatie. Het voormalige postkantoor en huidige postsorteercentrum/postbussen zijn op de begane grond (250 m2 BVO) gevestigd. Het buitenterrein is vooral als fietsenstalling en parkeerterrein in gebruik (circa 5 pp mogelijk). Het betreft hier een mogelijke herontwikkelingslocatie, waarbij onder voorwaarden gedacht kan worden aan enkele (werk)woningen of kantoorruimte met parkeren op eigen terrein (architecten studie is aanwezig). Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.

Ligging en bereikbaarheid

Het object is gelegen op een mooie zichtlocatie aan de rand van het centrum van Bergambacht. De bereikbaarheid is goed met parkeren op eigen terrein en in de nabijheid.

Erfdienstbaarheden

Geen erfdienstbaarheden bekend bij verkoper.

Bestemming

Het perceel heeft de bestemming maatschappelijke doeleinden. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden (art 11) zijn o.a. bestemd voor: bibliotheken, openbare dienstverlening, gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzalen, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en verenigingsleven; De maximale bouw –en goothoogte is 7 meter en het bebouwingspercentage van het bouwvlak is maximaal 50%. E.e.a. dient door koper(s) zelf bij gemeente geverifieerd te worden.

Herontwikkeling

Er zijn mogelijkheden onder andere naar aanleiding van het bestemmingsplan en gesprekken met gemeente om via een herontwikkeling woningen/kantoren te realiseren. Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.

Milieuaspecten

Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud

Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate B.V.

Koopovereenkomst

Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

Download projectinformatie in PDF formaat

Kenmerken

Type Herontwikkelingsproject
Kadastrale aanduiding Gemeente Bergambacht, sectie A, nummer 8271, groot: 6 are en 14 centiare.
Aanvaarding In overleg.

Neem contact op

Neem contact op

06-51816495 / 088-8687883 Stuur een e-mail

PostNL

Philippe Knobbe