Verpakkingseisen medische post

Richtlijnen voor het versturen van medisch materiaal

Verstuur je medische post met diagnostisch materiaal? Dan moet de verpakking voldoen aan bepaalde richtlijnen* (P650 en P904).

Eisen verpakking medische post

Medische post moet bestaan uit 3 lagen:

 1. Een buisje of flesje van glas of kunststof (primaire verpakking). 
 2. Daaromheen een absorberend materiaal dat alle vloeistof moet kunnen opnemen, mocht het buisje of flesje breken of lekken. Is het diagnostisch materiaal niet vloeibaar maar vast? Dan hoef je geen absorberend materiaal te gebruiken. 
 3. Een lek- en luchtdichte verpakking (secundaire verpakking). 
 4. Een buitenverpakking

Waarvan ofwel de secundaire verpakking, dan wel de buitenverpakking stijf moet zijn. Let op: de totale verpakking moet getest  zijn en tezamen met het testrapport aangeboden te worden aan PostNL zodat er een goedkeuring verkregen kan worden. 

Niet alle landen accepteren medische post.

Download stappenkaart medische post

Voorwaarden correcte verzending

 • De primaire en secundaire verpakking moet een luchtdrukverschil van minimaal 0,95 atmosfeer (95kPA) kunnen weerstaan, behalve als het diagnostisch materiaal vast is. 
 • Medische post moet een val van 1,2 m kunnen doorstaan.
 • De verpakking moet bestand zijn tegen doorboring (de ICAO puncture test ).
 • Maximale afmetingen van medische post: 380 x 265 x 32 mm.
 • Je mag geen UN3373 of UN3245* per brievenpost versturen als hierin ook andere stoffen zijn verwerkt die onder de werkingssfeer van het ADR* vallen. Alcoholoplossing van > 25% of formaldehyde oplossing van > 24% vallen onder de 'Bijzondere bepalingen' van het ADR en zijn daardoor toegestaan.
 • Zorg ervoor dat de NAW-gegevens en je afzendgegevens duidelijk op de envelop waarneembaar zijn. 
 • Verpakkingen dienen compleet door een erkend instituut goedgekeurd te zijn, waarna PostNL de goedkeuring kan afgeven.
*Meer informatie hierover vind je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Verkooppunten

Kant en klare toegestane verpakkingen die door de brievenbus passen zijn te koop bij:

 • Carepack
 • DaklaPack Europe
 • Transposafe