Verpakkingseisen medische post

Richtlijnen voor het versturen van medisch materiaal

Verstuurt u medische post met diagnostisch materiaal? Dan moet de verpakking voldoen aan bepaalde richtlijnen* (PI 650 en P904).

Eisen verpakking medische post

Medische post moet bestaan uit drie lagen:

 1. Een buisje of flesje van glas of kunststof (primaire verpakking).
 2. Daaromheen een absorberend materiaal dat alle vloeistof moet kunnen opnemen, mocht het buisje of flesje breken of lekken (secundaire verpakking). Is het diagnostisch materiaal niet vloeibaar maar vast? Dan hoeft u geen absorberend materiaal te gebruiken.
 3. Tot slot een lek- en luchtdichte verpakking.

Voorwaarden correcte verzending

 • De primaire en secundaire verpakking moet een luchtdrukverschil van minimaal 0,95 atmosfeer (0,95kPA) kunnen weerstaan, behalve als het diagnostisch materiaal vast is.
 • Medische post moet een val van 1,2 meter kunnen doorstaan.
 • De verpakking moet bestand zijn tegen doorboring (de ICAO puncture test ).
 • Maximale afmetingen van medische post: 380 x 265 x 32 mm.
 • U mag geen UN3373 of UN3245* per brievenpost versturen als hierin ook andere stoffen zijn verwerkt die onder de werkingssfeer van het ADR* vallen. Alcoholoplossing van > 25% of formaldehyde oplossing van > 24% vallen onder de 'Bijzondere bepalingen' van het ADR en zijn daardoor toegestaan
 • We adviseren u om telefoonnummers van de afzender, geadresseerde en van de contactpersoon op de verpakking te vermelden. 

* Meer informatie hierover vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Verkooppunten

Kant en klare toegestane verpakkingen die door de brievenbus passen zijn te koop bij:

 • Carepack
 • Klinipath
 • Minigrip
 • Transposafe

Zie ook: