Menu

Verpakkingseisen medische post

Richtlijnen voor het versturen van medisch materiaal

Verstuurt u medische post met diagnostisch materiaal? Dan moet de verpakking voldoen aan bepaalde richtlijnen* (P650 en P904).

Eisen verpakking medische post

Medische post moet bestaan uit drie lagen:

 1. Een buisje of flesje van glas of kunststof (primaire verpakking). 
 2. Daaromheen een absorberend materiaal dat alle vloeistof moet kunnen opnemen, mocht het buisje of flesje breken of lekken Is het diagnostisch materiaal niet vloeibaar maar vast? Dan hoeft u geen absorberend materiaal te gebruiken. 
 3. Een lek- en luchtdichte verpakking.(secundaire verpakking) 
 4. Een buitenverpakking

Waarvan ofwel de secundaire verpakking, dan wel de buitenverpakking stijf moet zijn. Let op: de totale verpakking dient getest te zijn en tezamen met het testrapport aangeboden te worden aan PostNL zodat er een goedkeuring verkregen kan worden. 

Niet alle landen accepteren medische post.

Voorwaarden correcte verzending

 • De primaire en secundaire verpakking moet een luchtdrukverschil van minimaal 0,95 atmosfeer (95kPA) kunnen weerstaan, behalve als het diagnostisch materiaal vast is. 
 • Medische post moet een val van 1,2 meter kunnen doorstaan.
 • De verpakking moet bestand zijn tegen doorboring (de ICAO puncture test ).
 • Maximale afmetingen van medische post: 380 x 265 x 32 mm.
 • U mag geen UN3373 of UN3245* per brievenpost versturen als hierin ook andere stoffen zijn verwerkt die onder de werkingssfeer van het ADR* vallen. Alcoholoplossing van > 25% of formaldehyde oplossing van > 24% vallen onder de 'Bijzondere bepalingen' van het ADR en zijn daardoor toegestaan.
 • We adviseren u om telefoonnummers van de afzender, geadresseerde en van de contactpersoon op de verpakking te vermelden. 
 • Verpakkingen dienen compleet door een erkend instituut goedgekeurd te zijn, waarna PostNL de goedkeuring kan afgeven. (voor vragen hierover contact opnemen met security@postnl.nl)
*Meer informatie hierover vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Verkooppunten

Kant en klare toegestane verpakkingen die door de brievenbus passen zijn te koop bij:

 • Carepack
 • Klinipath
 • Minigrip
 • Transposafe

Zie ook: