Batterijen met lithium versturen

Voorwaarden voor het versturen van lithium per post

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om lithiumbatterijen of lithiumcellen per post te versturen. Lithiumbatterijen worden vaak gebruikt in elektronische apparaten en zijn gevaarlijk omdat ze onder bepaalde omstandigheden kunnen oververhitten en ontbranden. Het versturen van losse lithium door de lucht is niet toegestaan.

Verstuurt u goederen of stoffen binnen Nederland? Lees meer over verboden goederen en stoffen binnenland.

Verstuurt u goederen of stoffen naar het buitenland? Lees meer over verboden goederen en stoffen buitenland.

Lithium versturen binnen Nederland

De voorwaarden voor het vervoer van lithium verschilt per transportmethode, maar over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

Nieuwe lithiumbatterijen of –cellen

 • Het lithiumgehalte mag niet hoger zijn dan 1 gram/20 Wh voor een cel en niet hoger dan 2 gram/100 Wh voor een batterij.
 • Er zitten maximaal 4 cellen of 2 batterijen per apparaat in een zending.
 • Losse batterijen en cellen zitten in een aparte verpakking zodat ze volledig ingesloten zijn. Binnen Nederland geldt dat deze verpakking weer in een stevige ‘buitenverpakking’ moet zitten.
 • Cellen en batterijen die in apparatuur zijn ingebouwd mogen tijdens het vervoer niet volledig ontladen en moeten stevig zijn verpakt.
 • Er mag geen gevaar bestaan op oververhitting of kortsluiting van de batterijen.
 • De batterijen mogen niet beschadigd of defect zijn.
 • Alle lithiumbatterijen dienen getest te zijn volgens UN manual deel III 38.3.
 • Volgens Bijzondere bepaling 188 van het ADR getest, verpakt en belabeld.

Gebruikte lithiumbatterijen of –cellen

Gebruikte lithiumbatterijen of cellen verzenden is niet toegestaan.

Hoe verpakt u de losse batterijen of cellen binnen Nederland?

De batterijen en cellen moeten niet alleen stevig verpakt zijn, u moet ook op elke zending de volgende gegevens vermelden: 

 • ‘Bevat lithium-metaal of lithium-ion cellen of batterijen’
 • ‘Met zorg behandelen' en 'ontstekingsgevaar indien beschadigd’
 • ‘Volg in geval van beschadiging speciale procedures’ 
 • Het telefoonnummer van u/de afzender

Lithium versturen naar het buitenland

De voorwaarden voor het vervoer van lithium verschilt per transportmethode, maar over het algemeen gelden de volgende richtlijnen: 

Nieuwe lithiumbatterijen of –cellen, uitsluitend toegestaan als zij zich in het apparaat bevinden. 

 • Het lithiumgehalte mag niet hoger zijn dan 1 gram/20 Wh voor een cel en niet hoger dan 2 gram/100 Wh voor een batterij.
 • Er zitten maximaal 4 cellen of 2 batterijen per apparaat in een zending.
 • Cellen en batterijen die in apparatuur zijn ingebouwd mogen tijdens het vervoer niet volledig ontladen en moeten stevig zijn verpakt.
 • Er mag geen gevaar bestaan op oververhitting of kortsluiting van de batterijen.
 • De batterijen mogen niet beschadigd of defect zijn.
 • Alle lithiumbatterijen dienen getest te zijn volgens UN manual deel III 38.3.

Gebruikte lithiumbatterijen of –cellen 

Gebruikte lithiumbatterijen of cellen verzenden is niet toegestaan.

Voorbeelden toegestaan binnen- en buitenland

Lithium voorbeelden toegestaan

Voorbeelden niet toegestaan buitenland

Lithium voorbeelden niet toegestaan

Disclaimer

De op deze website vermelde voorwaarden gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en tikfouten. Bij verschil tussen de voorwaarden op deze pagina's en de Algemene Voorwaarden van PostNL zijn de laatste doorslaggevend.