Menu

Van sceptisch tot onbezorgd – wie is eigenaar van uw digitale vingerafdruk?

Schrijf je in


Ontvang de nieuwste blogs in je mailbox.

Geslacht
optioneel
Data en privacy, een actueel en veelbesproken onderwerp. Hoe gaat de consument om met privacy? We zijn allemaal anders, ook als we het over privacy en data hebben. Uit onderzoek van ‘Data Driven Marketing Association’ blijkt dat consumenten onder te verdelen zijn in verschillende typen persona’s op het gebied van privacy en data. Denkt u er weleens bij na wat u online van uzelf laat zien? Misschien wel meer dan u denkt. Het is goed om u ervan bewust te zijn wat u laat zien aan wie en wat niet. Bij vrijwel alles wat de consument doet laat zij een digitaal data spoor na. Welke organisaties zijn daarbij te vertrouwen en welke niet?

Verschillende typen:

Er zijn tijdens het onderzoek van de DDMA drie verschillende typen consumenten gesegmenteerd. Dit gaat over de houding ten opzichte van het delen van gegevens. Hoe (on)bezorgd zijn zij over het delen van gegevens?

Data Pragmaticus 

Iemand is een ‘Pragmaticus’ als hij of zij een redelijke hoeveelheid persoonlijke gegevens wil uitwisselen, in ruil voor een betere dienstverlening. Deze groep omvat 34% van de populatie. Dit zijn meer vrouwen (51%) dan mannen (49%), de meeste bevinden zich in de leeftijd van 35 jaar of ouder (70%). 30% bevindt zich in de groep van 18-34 jaar. Denkt u bijvoorbeeld aan de persoon die een navigatie app gebruikt op zijn mobiel en de vraag krijgt of hij zijn locatiegegevens wil delen. Initieel is hij terughoudend maar toch gaat hij snel overstag omdat hij dan alternatieve routes krijgt bij files.

Data Scepticus 

Een scepticus wil geen persoonlijke gegevens delen voor een betere dienstverlening. 28% van de respondenten uit het onderzoek behoort tot deze groep. De Scepticus is vaak ouder: 42% bevindt zich in de leeftijd van 35-54 jaar en 37% is ouder dan 55 jaar. Denk bijvoorbeeld aan dat familielid dat er niet aan moet denken een account aan te maken op Facebook, gewoon omdat het niemand wat aangaat wat zij in haar vrije tijd doet. Wel kijkt ze graag mee op de Facebook pagina van haar dochter om te zien wat de kleinkinderen doen.

Data Onbezorgde 

Iemand is de ‘Onbezorgde’ als het hem of haar niet uitmaakt dat er persoonlijke gegevens van hem of haar worden verzameld en gebruikt. Het hoort nou eenmaal tot de datagedreven wereld van nu. 38% van de respondenten behoort tot deze groep. Herkent u zichzelf hierin? Niet gek want 38% van de respondenten behoort tot deze groep. Dit is daarom relatief de grootste groep. Denk daarbij aan de jongere die niet zonder het mobieltje kan en de hele dag wisselt tussen Snapchat, Instagram en Facebook. Dat een mogelijke nieuwe werkgever hier ook naar kijkt wordt als een gegeven gezien.

Wellicht herkent u duidelijk tot welke groep u behoort. Maar het zal ook sterk per situatie verschillen. Zo is er meer vertrouwen hebben in het ene merk dan in het anderen.

Een tour du privacy met als tourleider Google

Ook Google wil mensen daar graag over informeren en zichzelf neerzetten als de “betrouwbare” partij. In Nederland zijn zij daarom met een zogeheten ‘privacy-caravan’ gaan toeren. Dit deden zij afgelopen voorjaar in steden door heel Nederland. Geïnteresseerden konden al hun privacy-vragen stellen aan medewerkers van Google. Het is interessant om de reden van dit initiatief te doorgronden: gaat het om Google’s eigen gewin om het publiek ervan te overtuigen nog meer data te delen, of juist om het feit om gebruikers meer toegevoegde waarde te leveren? De waarheid zal waarschijnlijk in het midden blijven liggen. Het is goed te weten dat Nederlanders zich wel bewust zijn van hun privacy en zelfs op de tweede plek staan van de wereld als het gaat om zoekopdrachten met betrekking tot privacy, maar niet iedere partij op dezelfde manier vertrouwen.

Uw leven, uw tour de data

Het is goed om u bewust te zijn wat uw doelgroep uit hun leven wil delen met bedrijven en andere personen. Heel handig als u gepersonaliseerde diensten, berichten en aanbiedingen verzendt, maar waar ligt voor u zelf de grens, en hoe verschilt die per doelgroep die voor u relevant is?

Bovengenoemde ontwikkelingen en inzichten zijn mede de reden dat PostNL al haar data gerelateerde activiteiten heeft samengebracht in het organisatieonderdeel PostNL Data Solutions. Zo kunnen wij onze klanten nog beter bedienen bij het verkrijgen, verrijken en verwerken van data voor klantprofielen, maar ook voor logistieke optimalisatie en fraudepreventie.

Auteur: Roon Hulshoff