NCB Onderhoud

Standaardiseren, valideren en corrigeren van klantgegevens

Bij NCB onderhoud worden uw klantgegevens vergeleken met het Nationaal Consumenten Bestand met als doel om deze klantgegevens te standaardiseren, te valideren en te corrigeren. Het Nationaal Consumenten Bestand is opgebouwd met gebruik van diverse databronnen en bevat zo bijna alle mailbare consumentenadressen van Nederland.

Voordelen van NCB Onderhoud

  • Gestandaardiseerde, uniforme klantgegevens
  • Actuele adresgegevensĀ 
  • Een geschoond bestand voorkomt dat klantgegevens meerdere keren in een bestand voorkomen

Hoe werkt NCB Onderhoud?

Uw levert uw klantbestand aan. Deze wordt gekoppeld met het Nationaal Consumenten Bestand. De gegevens die niet gekoppeld kunnen worden met de actuele gegevens in het Nationaal Consumenten Bestand worden vergeleken met de historische gegevens uit dit bestand. Zo kan worden bepaald of een persoon of huishouden verhuisd is naar een nieuw adres om dan alsnog een koppeling te maken, om vervolgens de klantgegevens te corrigeren.