Fraude Preventiecheck API

Beperken van risico op fraude

Met de Fraude Preventiecheck API kunt u de betrouwbaarheid van een (internet)bestelling checken, om zo de kans op fraude te beperken.

De aangeleverde gegevens van de klant worden real-time gevalideerd tegen onze bronnen op drie domeinen, namelijk persoon, adres en afgifte data. Op basis van onze analyses en kennis koppelen wij hier een betrouwbaarheidsscore aan die de kans op fraude op het betreffende adres weergeeft. Met deze score kunt u bepalen of u bijvoorbeeld in uw checkout extra informatie wilt uitvragen of een andere wijze van betaling wilt aanbieden.

Voordelen van Fraude Preventiecheck API

  • Detectie van gemiddeld 70% van de fraudegevallen¬†
  • Toegang tot informatie over alle afgiftepunten van Nederland
  • U bepaalt zelf hoe u de betrouwbaarheidsscore in uw proces toepast¬†
  • Realtime, zonder hinder voor uw klant en eenvoudig te integreren via API

Vraag een testaccount aan met 25 gratis hits

Hoe werkt het?

De Fraudepreventie Check Basis is een product waarmee PostNL organisaties helpt om de identiteit en woonplaats van hun klanten te valideren. PostNL biedt deze service met als doel om de frequentie van fraudegevallen terug te dringen omdat dit hoge kosten oplevert voor de bestellers op webshops.

Het werkt als volgt: Een klant plaatst een bestelling binnen de standaard bestelflow van een webshop. Direct na invoer vanuit de klant wordt real-time via een PostNL API ( Application Programming Interface) gecontroleerd op persoon (naam, geslacht, geboortedatum), adres en afgifte data. De logica van deze PostNL API voert een check uit op deze gegevens en levert een getal van 0-100 terug, waarbij 100 de hoogst haalbare ingeschatte betrouwbaarheid van een klant is.

De betrouwbaarheidsscore is gebaseerd op een model waarbij PostNL input valideert met data van haar Nationaal Consumenten Bestand, in combinatie met algemene gegevens over de betrouwbaarheid van individuen (zoals leeftijd en geslacht). We raadplegen hiervoor verschillende bronnen die geschikt zijn voor validatie en verrijking van persoonsgegevens, verstrekking van deze gegevens voor dit doel aan PostNL is toegestaan. Deze bronnen leveren alleen NAWTG-gegevens aan PostNL. PostNL deelt vervolgens alleen de uitkomsten van de betrouwbaarheidsscore met haar klanten en niet de achterliggende persoonsgegevens.

Klanten van PostNL zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de uitkomsten van de betrouwbaarheidsscore laten meewegen in de bestelflow. Een hogere score kan duiden op een hogere ingeschatte betrouwbaarheid van de bestelling. In het geval van een hoge betrouwbaarheidsscore kan bijvoorbeeld worden besloten om methoden van achteraf betalen toe te staan, of in het geval van een lagere betrouwbaarheidsscore juist uit te sluiten.

Wat kost het?

Uw wensen en flexibiliteit staan centraal. Om deze flexibiliteit te bevorderen werken we niet met een vast abonnement, maar met bundels van bijvoorbeeld 10.000 20.000, 40.000, 60.000 of 100.000 tikken. Hoe meer tikken u gebruikt, hoe goedkoper de tikken worden. Dus op basis van het aantal te verwachten checks koopt u een bundel in. U kunt natuurlijk altijd tussentijds een bundel ophogen. Zodra u uw bundel heeft verbruikt, kunnen wij deze naar wens automatisch voor u verlengen. 

Privacy

PostNL hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. De dienst wordt door PostNL aan haar klanten geleverd op basis van een gerechtvaardigd belang. Betrokkenen hebben te allen tijde privacy rechten zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering, afscherming of gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens. In het geval van vragen, klachten of voor het uitoefenen van de privacy rechten kan contact worden opgenomen met het Cyber Security & Privacy Office van PostNL via privacy@postnl.nl. Voor klachten kan ook contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie?

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u nog vragen? Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanhef