Uitstootvrij en reduceren

Dit doen we aan de hand van vier pijlers: groene producten en diensten, een efficiënt netwerk, schone kilometers en duurzame gebouwen en installaties. We rijden steeds vaker elektrisch, gebruiken schone brandstoffen en bezorgen als het even kan op de fiets. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze klanten en onderaannemers.

Onze doelstellingen en duurzame plannen zorgen ervoor dat we op weg naar 2030 en 2050 steeds minder hoeven te compenseren.

Compenseren

Voor de uitstoot die we nog niet kunnen verminderen, investeren we in Gold Standard Climate+-projecten die tot CO₂‑reductie of ‑vermijding leiden. Denk aan aanplanten van nieuwe bossen, investeren in windparken en opwekken van zonne-energie in ontwikkelingslanden. In 2023 compenseren we het resterende deel van onze uitstoot in deze projecten. Zo garanderen we dat jouw post en pakketten van deur tot deur in heel Europa CO₂-neutraal worden bezorgd.