EIM: informatiemanager belangrijke spil in digitalisering en brengt klant en business bij elkaar

Op 23 november vond het congres Enterprise Information Management plaats in 't Spant in Bussum, met informatiemanagers - IM'ers - van de top 500-bedrijven van Nederland. Zij acteren op tactisch niveau en bemiddelen tussen de business en de klant. Het was niet alleen een strak en professioneel georganiseerd congres, maar ook bijzonder inspirerend. Thema's als datamanagement, cloud oplossingen en privacy/security stonden centraal.

EIM congres 1

Een van ronde tafelsessies ging over data governance, het verantwoorden van een effectief beheer, gebruik en beveiliging van de data binnen een organisatie. Data onderbrengen in de cloud is momenteel een belangrijk vraagstuk, vooral vanwege de hoge kostenbesparingen en de korte time-to-market. Maar bij directies leeft nog veel angst om dit te doen. Daarom adviseren de IM'ers om hun vertrouwen te krijgen door data stapsgewijs naar de cloud te brengen, te beginnen met reguliere data zoals eenvoudige administratieve gegevens. Hoogwaardige intellectuele data, zoals patenten, patiënt- of inkomensgegevens, wil men het liefst in huis houden.

EIM congres 2

Bij duurzaam databeheer, een ander ronde tafelthema, gaat het om het onderhouden van data met het doel om deze actueel, compleet, correct en uniek in de database te plaatsen. Om daar de juiste datacultuur voor te ontwikkelen binnen bedrijven en met klanten moet je een wederzijds belang creëren: dat van de leverancier die moet zorgen hoe hij dit intern organiseert, maar ook hoe hij de klant of prospect daarbij betrekt. Laatstgenoemde heeft er belang bij om op de juiste wijze aangesproken te worden met de juiste voorletters, sexecode en achternaam. Om een simpel voorbeeld te geven, als je als man wordt aangeschreven met 'mevrouw', dan haak je sowieso onmiddellijk af. Interessant vond ik dat de stelling 'de Mijn Omgeving is ideaal voor duurzaam databeheer' geen enkele sympathie opriep bij IM'ers. De klant heeft hier nauwelijks belang bij, vinden ze. Sommige 'Mijn Omgevingen' zijn handig omdat je ze vaak nodig hebt, anderen nooit. En welke data bewaar je, welke niet en hoe lang? Hier speelt de klantwaarde een rol. Het bewaren en updaten van data is alleen nuttig bij actieve klanten, zo luidde de mening.

EIM congres 3

Maar misschien nog het meest opvallend vond ik de trend dat door de digitalisering van werkprocessen de functie van informatiemanager als het ware 'verwatert'. In plaats van projectmanagement spreekt men eerder van portfoliomanagement, en door 'agile'-organiseren is alles gericht op het optimaliseren en digitaliseren van de klantreis. Er wordt gewerkt in kleine speciaal samengestelde teams die in drie weken een innovatieve service in de markt zetten, snel, flexibel, klantgericht. Volgend jaar ben ik er graag weer bij.

Joost Hagenaar   Joost Hagenaar
   Business Development Manager
   PostNL Billing & Document Solutions