Menu

Veelgestelde vragen

Als u veel briefpost verstuurt

Wat verandert er voor je?

  • Aparte facturen voor je briefpost en pakketten
  • Meer details op je facturen
  • In één oogopslag de opbouw van de factuurbedragen
  • Nieuwe rekeningnummers voor je administratie

Wat betekent deze nieuwe factuur voor mij?

Het voordeel voor u van de nieuwe factuur is dat u meteen ziet hoe uw factuurbedrag is opgebouwd. De nieuwe lay-out is overzichtelijker. Bij deze verbetering gebruiken we ook nieuwe rekening-, btw- en adresgegevens. We verzoeken u om deze gegevens aan te passen in uw eigen administratie. Hieronder vindt u al onze nieuwe gegevens voor u op een rij.

Dienst
Rekeningnummer
Adres, btw- en KvK-nummer
Koninklijke PostNL B.V.
NL40INGB0000000270
Koninklijke PostNL B.V.
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK ’s-Gravenhage
Btw-nummer: NL009291477.B01
KvK-nummer: 27124700

PostNL Pakketten Benelux B.V.
NL33INGB0006306463
PostNL Pakketten Benelux B.V.
Siriusdreef 42-60
2132 WT HOOFDDORP
Btw-nummer: NL820577005.B01
KvK-nummer: 34337145

Wat is er veranderd op de factuur?

Op de factuur is uw verbruik verdeeld in een aantal productgroepen, bijvoorbeeld ‘Partijenpost binnenland’. Binnen een productgroep is per tarief het totale aantal poststukken over uw factuurperiode apart weergegeven zodat u de bijbehorende tarieven makkelijk kunt controleren.

Wat is er veranderd in de vermelding van de btw?

De btw wordt per product berekend over uw hele factuurperiode. Als u gebruikmaakt van producten met een verschillend btw-tarief, dan vindt u deze tarieven apart op uw factuur. Bij de totalen per product, ziet u het btw-percentage dat wordt berekend per product.

Ik ontvang twee aparte facturen. Klopt dat?

U ontvangt twee facturen: één voor verstuurde briefpost en een aparte factuur voor verzonden pakketten. Op die manier kunt u alles nog makkelijker controleren.

Ontvangt u nog meer informatie van ons?

Naast de brief ontvangt u natuurlijk uw nieuwe factuur. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 868 6868. Wij helpen u graag.

Klopt het dat er op de factuur een andere naam staat dan voorheen?

Dit klopt, in ons nieuwe facturatiesysteem hanteren wij uw naam zoals deze is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In ons oude facturatiesysteem gebruikten wij uw handelsnaam en nu gebruiken we de juridische naam. Op deze manier voldoen we volledig aan de door de fiscus opgestelde regelgeving. We kunnen wel een afwijkend factuuradres opnemen, maar dit wordt alleen gebruikt om de factuur naar u toe te sturen. Dit adres wordt dan uitsluitend op het voorblad vermeld.

Waarom vermeldt PostNL mijn btw-nummer op zijn factuur?

We hebben alle gegevens geverifieerd met de gegevens zoals deze bekend zijn bij onder andere de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor uw btw-nummer. Het is heel gebruikelijk om dit soort gegevens op de factuur weer te geven.

Waar zie ik mijn orders per dag?

U kunt de orderdetails voortaan als Excel-rapportages downloaden via Mijn PostNL. Bijvoorbeeld een ‘factuur export’ en een ‘barcode export’. In de ‘factuur export’ vindt u alle details van de diensten en producten die op de factuur staan vermeld. In de ‘barcode export’ ziet u de specificaties van alle pakketten die u verzonden heeft. Wilt u meer weten? Lees de handleiding over facturen in Mijn PostNL.

Mijn factuur klopt niet. Wat moet ik doen?

Als u twijfelt aan de gegevens op uw factuur, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij PostNL. Uw vaste contactpersoon en zijn gegevens vindt u terug op uw factuur. Hij helpt u graag verder.

Ik heb een postbus of antwoordnummer. Wat verandert er voor mij?

De kosten voor uw postbus en/of antwoordnummers ziet u duidelijk vermeld op uw nieuwe factuur. De verbruikskosten voor uw antwoordnummer kunt u terugvinden op uw factuur voor de post of uw factuur voor de pakketten. Dit hangt af van de hoeveelheid post en pakketten die u ontvangt via uw antwoordnummer.

Waar zie ik mijn orders per dag?

Wat u dagelijks verstuurt, vindt u online terug op Mijn PostNL. U kunt de orderdetails als Excel-rapportages downloaden via Mijn PostNL. Bijvoorbeeld een ‘factuur export’ en een ‘barcode export’. In de ‘factuur export’ vindt u alle details van de diensten en producten die op de factuur staan vermeld. In de ‘barcode export’ ziet u de specificaties van alle pakketten die u verzonden heeft. Wilt u meer weten? Lees de handleiding over facturen in Mijn PostNL.

Wat is de reden van een andere naam van mijn organisatie op de factuur?

We gebruiken vanaf nu de naam van uw organisatie zoals deze is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is nodig zodat wij ons aan de wet houden. We kunnen wel een afwijkend factuuradres gebruiken, maar deze wordt alleen gebruikt om de factuur bij u af te leveren.