Veelgestelde vragen

Als u uw facturen in mijn PostNL wilt bekijken

Wat verandert er voor je?

  • Aparte facturen voor je briefpost en pakketten
  • Meer details op je facturen
  • In één oogopslag de opbouw van de factuurbedragen
  • Nieuwe rekeningnummers voor je administratie

Is er een handleiding hoe de factuur-module werkt?

Ja, u vindt de handleiding in de factuurmodule in Mijn PostNL, onder de knop ‘Hulp nodig?’.

Wanneer kan ik in Mijn PostNL de nieuwe facturenmodule gebruiken?

Enkele dagen nadat u van ons een brief ontvangt over de nieuwe facturen.

Waarom worden in rapportagemodule geen gegevens van nieuwe facturen meer opgenomen?

Deze functie vervalt vanaf het moment dat u onze nieuwe factuur ontvangt, omdat in uw factuurexport dezelfde informatie staat die u voorheen vond in de rapportagemodule. U kunt de factuurexport zelf downloaden. Of als u dat wenst aanvullen en verwerken.

Ik kan in de orderbevestigingsmodule geen kostenplaatsen meer aanpassen of toevoegen. Hoe kan ik dit nu doen?

Kostenplaatsen past u nu aan en/of voegt u toe in uw factuurexport.

Ik zie in de orderbevestigingsmodule geen orderbevestigingen meer van verzonden pakketten. Waar kan ik deze nu terugvinden?

U maakt hiervoor in de factuurmodule een export van de barcodes. Hierin vindt u per pakket alle relevante (prijs-)gegevens terug. In het nieuwe factuursysteem wordt elk pakket namelijk apart geprijsd.

In de orderbevestigingsmodule vind ik het factuurnummer niet meer. Waar staat dit nu?

In de factuurexport, u ziet hier de ordergegevens én het factuurnummer.

In de Partijenpostmodule zie ik bij mijn verzonden partijen het factuurnummer niet meer. Waar staat dit nu?

In de factuurexport, u ziet hier de ordergegevens én het factuurnummer.

Wat kan ik met ‘Customer reference types’ doen?

Dit zijn velden in uw factuurexport die u in Mijn PostNL met uw eigen waarden kunt vullen. Als u deze velden wilt gebruiken, dan stelt u die in Mijn PostNL zelf bij ‘Mijn account’ > ‘Klantnummerinstellingen’ > ‘Velden en waarden’. Dit kan voor de volgende velden: ‘omschrijving’, ‘kostenplaats’ en ‘referentie’.

Hoe kan ik achterhalen voor welke pakketten/barcodes op mijn factuur een toeslag geldt voor 'Niet (correct) voorgemeld' of 'Handmatige verwerking'?

Vanaf eind mei kunt u dit online vinden via Mijn PostNL. Bij het tabje Downloads vindt u een barcodeoverzicht met de tarieven van producten en services op barcodeniveau. Als u filtert op de omschrijvingen 'Niet (correct) voorgemeld' of 'Handmatige verwerking' ziet u welke barcodes het betreft.

Wat is de reden van een andere naam van mijn organisatie op de factuur?

We gebruiken vanaf nu de naam van uw organisatie zoals deze is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is nodig zodat wij ons aan de wet houden. We kunnen wel een afwijkend factuuradres gebruiken, maar deze wordt alleen gebruikt om de factuur bij u af te leveren.

Klopt het dat er op de factuur een andere naam staat dan voorheen?

Dit klopt, in ons nieuwe facturatiesysteem hanteren wij uw naam zoals deze is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In ons oude facturatiesysteem gebruikten wij uw handelsnaam en nu gebruiken we de juridische naam. Op deze manier voldoen we volledig aan de door de fiscus opgestelde regelgeving. We kunnen wel een afwijkend factuuradres opnemen, maar dit wordt alleen gebruikt om de factuur naar u toe te sturen. Dit adres wordt dan uitsluitend op het voorblad vermeld.

Waarom vermeldt PostNL mijn btw-nummer op zijn factuur?

We hebben alle gegevens geverifieerd met de gegevens zoals deze bekend zijn bij onder andere de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor uw btw-nummer. Het is heel gebruikelijk om dit soort gegevens op de factuur weer te geven.