Menu

Nieuwsarchief

Nieuw aanbod voor postvervoerders per 1 januari 2017

Den Haag, 6 oktober 2016

Naar aanleiding van de aanbesteding van postdiensten in de gemeente Rotterdam heeft ACM op 10 april 2015 besloten dat wij verplicht andere postvervoerders – in de zin van de Postwet 2009 en zoals geregistreerd bij ACM – inzicht moeten geven in zakelijke tarieven, kortingen en voorwaarden (voor 24-uurs post). Het aanbod dat PostNL in vervolg op dit besluit specifiek voor postvervoerders heeft gepubliceerd, liep tot 30 september 2016 en is niet meer in te zien. Binnenkort plaatst PostNL een nieuw aanbod voor postvervoerders op de vertrouwelijke website, dat per 1 januari 2017 zal gelden.

Tarieven en voorwaarden per 1 januari 2017 – Update (27 oktober 2016)

Den Haag, 22 september 2016

Per 1 januari 2017 worden er diverse wijzigingen in de tarieven en producten van PostNL van kracht. Zoals door ACM in het besluit 16 oktober 2015 opgelegd, geeft PostNL postvervoerders inzicht in deze gewijzigde tarieven en producten. Op 13 september 2016 heeft PostNL de wijzigingen per 1 januari 2017 op hoofdlijnen kenbaar gemaakt. Vandaag heeft PostNL meer specifieke informatie gepubliceerd over de tarieven en voorwaarden die per 1 januari 2017 gelden. Deze informatie staat op het vertrouwelijke deel van de website. Om toegang te krijgen tot het vertrouwelijke deel van deze website, moet u zich bij PostNL aanmelden. Op deze pagina staat hoe dat in zijn werk gaat. 

Update 24 oktober 2016 – PostNL heeft de definitieve versie van het vertrouwelijke overzicht van de tarieven en voorwaarden die gelden per 1 januari 2017, online gezet. Dit overzicht is te vinden op de vertrouwelijke website.

Wijzigingen in tarieven en producten in 2017

Den Haag, 13 september 2016

Per 1 januari 2017 worden er diverse wijzigingen in de tarieven en producten van PostNL van kracht. Zoals door ACM in het besluit 16 oktober 2015 opgelegd, geeft PostNL postvervoerders inzicht in deze gewijzigde tarieven en producten. Deze informatie staat op het vertrouwelijke deel van de website. Om toegang te krijgen tot het vertrouwelijke deel van deze website, moet u zich bij PostNL aanmelden. Op deze pagina staat hoe dat in zijn werk gaat.

Actuele informatie over retourenregeling en postbusbezorging

Den Haag, 13 september 2016

PostNL heeft actuele informatie over de retourenregeling en postbusbezorging op de vertrouwelijke website geplaatst. Postvervoerders kunnen hiervan gebruikmaken, op grond van respectievelijk artikel 12 en 13 van de Postwet.
Volgens de retourenregeling verwerkt PostNL de zendingen van andere postvervoerbedrijven die in de oranje PostNL-brievenbussen worden aangetroffen. Wat betreft postbusbezorging heeft PostNL met andere postvervoerders een regeling getroffen om zendingen van andere postvervoerbedrijven, die aan een PostNL-postbus geadresseerd zijn, in PostNL-postbussen te bezorgen.
Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor een of beide regelingen, dan kunt u terecht op de vertrouwelijke website voor postvervoerders. Heeft u nog geen toegang tot de vertrouwelijke website, kunt u zich daarvoor bij PostNL aanmelden. Op deze pagina staat hoe dat in zijn werk gaat.

Verlenging aanbod voor postvervoerders

Den Haag, 1 juli 2016

Naar aanleiding van de aanbesteding van postdiensten in de gemeente Rotterdam heeft ACM op 10 april 2015 besloten dat wij verplicht andere postvervoerders – in de zin van de Postwet 2009 en zoals geregistreerd bij ACM – inzicht moeten geven in zakelijke tarieven, kortingen en voorwaarden (voor 24-uurs post). Aangezien dit vertrouwelijke informatie betreft zijn wij zeer zorgvuldig met het verstrekken van deze informatie. Bent u een postvervoerder? Meldt u zich dan aan voor de vertrouwelijke website. 

In vervolg op dit besluit heeft PostNL op 7 december 2015 een nieuw aanbod voor postvervoerders op deze website gepubliceerd. Op 18 maart heeft PostNL dit aanbod verlengd tot en met 30 juni. PostNL heeft besloten dit aanbod nogmaals te verlengen met een aangepaste ingangsdatum van 1 juli 2016. U kunt hiervan gebruikmaken indien u het aanbod uiterlijk op 30 september 2016 accepteert middels ondertekening van de daartoe bestemde overeenkomst. 

Heeft u al een overeenkomst met PostNL afgesloten voor 2016 of heeft u nog een lopende overeenkomst die ook voor 2016 geldt? Ook dan kunt u alsnog gebruikmaken van het verlengde aanbod van 1 juli 2016 door acceptatie uiterlijk op 30 september 2016 middels ondertekening van de daartoe bestemde overeenkomst. 

Ook als u reeds een aanbod voor 2016 heeft aanvaard, kunt u gebruikmaken van een eventueel toekomstig aanbod van PostNL, indien dat voor 30 september 2016 gepubliceerd wordt op deze website. Indien een dergelijk eventueel toekomstig aanbod van PostNL met terugwerkende kracht geldt, dan zal dit ook gelden indien u al een aanbod voor 2016 heeft aanvaard. Daarbij geldt dat een dergelijk eventueel toekomstig aanbod een minimale gestanddoeningstermijn zal kennen van 1 maand waarbinnen dit kan worden geaccepteerd door ondertekening van de betreffende overeenkomst. 

In de hiervoor genoemde gevallen zal de nieuwe overeenkomst de eerder afgesloten overeenkomst vervangen, zonder dat er consequenties worden verbonden aan het voortijdig beëindigen van de al afgesloten overeenkomst. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit aanbod van 1 juli 2016, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Transparantie voorwaarden en tarieven 2015 en 2016

Den Haag, 24 december 2015

Op 16 oktober heeft ACM besloten dat wij verplicht aan andere postvervoerders – in de zin van de Postwet 2009 en zoals geregistreerd bij ACM – inzicht moeten geven over de tarieven en voorwaarden voor postdiensten in 2015 en 2016. Aangezien dit vertrouwelijke informatie betreft zijn wij zeer zorgvuldig met het verstrekken van deze informatie. Bent u een postvervoerder? Meldt u zich dan aan voor de vertrouwelijke website.

Product DivA en toeslag meerdere afzenderadressen op een poststuk

Den Haag, 8 oktober 2015

Op 1 mei heeft ACM besloten dat wij aan postvervoerders geen toeslag meer in rekening mogen brengen in verband met de aanwezigheid van meerdere afzenderadressen op door u bij PostNL aangeleverde poststukken in het kader van de dienst partijenpost Gemengd. Daarnaast heeft ACM besloten dat PostNL partijenpost Gemengd bestaande uit poststukken afkomstig van meerdere afzenders die door u als postvervoerder wordt aangeboden niet als het product DivA mag factureren.