Aandeleninkoopprogramma

Op 25 januari 2022 heeft PostNL een aandeleninkoopprogramma met een waarde van circa € 250 miljoen aangekondigd.

De eerste tranche van het programma wordt in 2022 uitgevoerd en zal tussen de € 160 miljoen en € 170 miljoen bedragen. De uitvoering van het programma is gestart op 1 maart 2022 en wordt naar verwachting niet later dan in oktober 2022 afgerond.

De eerste tranche van het programma voor de inkoop van eigen aandelen wordt uitgevoerd binnen de bevoegdheden die de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2021 heeft goedgekeurd en in naleving van de ‘Market Abuse Regulation’. PostNL is voornemens om de in het kader van het programma ingekochte aandelen te gebruiken voor verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen en om ook in de toekomst dividend te kunnen betalen. Dat dividend wordt naar keuze van de aandeelhouder deels in aandelen uitgekeerd. De resterende aandelen worden ingetrokken.

BofA Securities Europe SA voert namens PostNL het programma voor de inkoop van eigen aandelen uit en neemt onafhankelijk van PostNL handelsbesluiten.

PostNL rapporteert wekelijks over de voortgang van het programma via persberichten en overzichten op deze pagina van de website.

220516 Weekly Trading Overview PostNL