Aandeleninkoopprogramma

Op 25 januari 2022 heeft PostNL een aandeleninkoopprogramma met een waarde van circa € 250 miljoen aangekondigd. De eerste tranche van het programma is gestart op 1 maart 2022 en afgerond op 25 mei 2022.

De onderneming heeft 51 miljoen gewone aandelen ingekocht voor een totale prijs van € 159,2 miljoen. Dit is het maximale aantal aandelen dat is aangekondigd bij de start van de eerste tranche van het aandeleninkoopprogramma op 1 maart 2022. De gemiddelde prijs per aandeel bedroeg € 3,12.

De eerste tranche is onderdeel van PostNL’s aandeleninkoopprogramma met een totale maximale waarde van € 250 miljoen. Het resterende deel bedraagt € 90,8 miljoen en wordt uitgevoerd in 2023.

PostNL is voornemens om de in het kader van het programma ingekochte aandelen te gebruiken voor verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen en om ook in de toekomst dividend te kunnen betalen. Dat dividend wordt naar keuze van de aandeelhouder deels in aandelen uitgekeerd. De resterende aandelen worden ingetrokken.

BofA Securities Europe SA voert namens PostNL het programma voor de inkoop van eigen aandelen uit en neemt onafhankelijk van PostNL handelsbesluiten.

PostNL rapporteert wekelijks over de voortgang van het programma via persberichten en overzichten op deze pagina van de website.

220525 Weekly Trading Overview PostNL

*De tweede tranche van het programma, dat in de loop van 2023 uitgevoerd zou worden, wordt uitgesteld tot de bedrijfsresultaten verder zijn herstellen. Uitvoering zal het framework voor kapitaalallocatie volgen. Zie ook het persbericht.