Privacyverklaring PostNL

U deelt soms uw persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld uw adres, zodat we een pakket kunnen bezorgen. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. We houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Wij leggen u graag uit wat we met uw persoonsgegevens doen.Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijven en diensten met een PostNL-logo. Dit zijn allemaal online diensten die vallen onder de PostNL Holding BV.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. U deelt persoonsgegevens met ons in deze situaties:

 • U bent klant bij ons.
 • U hebt contact met ons.
 • U maakt gebruik van een dienst van ons.

Bezoekt u onze website, of gebruikt u onze app? Dan deelt u soms ook persoonsgegevens met ons.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat we u persoonlijke service willen geven. We gebruiken daarvoor informatie die we over u bewaard hebben. Zo kunnen we u zo goed en zo snel mogelijk helpen als u vragen heeft over een dienst. Met verwerken bedoelen we opslaan, analyseren, veranderen, verwijderen, doorsturen, enzovoort.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Hieronder leest u welke verschillende dingen we doen met uw persoonsgegevens.

Van wie heeft PostNL persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact met ons heeft of heeft gehad. Een voorbeeld van indirect contact: u bestelt een artikel bij een webwinkel, en PostNL bezorgt het pakketje bij u thuis. U heeft dan niet persoonlijk uw adres aan ons gegeven, maar wij krijgen het van de webwinkel.
We hebben ook persoonsgegevens van contactpersonen, vertegenwoordigers en leveranciers met wie we zakelijk contact hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verwerken:

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met personen of organisaties buiten PostNL. Behalve als dit nodig is om de dienst te leveren die we u beloven. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze verhuisservice. U geeft dan aan welke bedrijven via ons uw adreswijziging moeten ontvangen. En soms zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven. Bijvoorbeeld als we aangifte doen van fraude. De volgende organisaties hebben volgens de wet soms het recht om gegevens op te vragen bij ons:

 • De politie
 • Justitie
 • Toezichthouders: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • De Belastingdienst

Hoelang bewaren we uw gegevens?

In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang we uw gegevens bewaren hangt af van deze zaken:

 • Met welk doel bewaren we uw gegevens? Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?
 • Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Op de volgende manieren willen zo veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan:

 • We besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen met persoonsgegevens. We hebben daar een speciale afdeling voor: cybersecurity.
 • Gaat er iets mis met onze beveiliging, waardoor mensen buiten PostNL de persoonsgegevens kunnen zien? Of waardoor dit gevaar ontstaat? Dan registreren we dit, en handelen we het zorgvuldig af. We melden deze incidenten bij de toezichthouder, en als dat nodig is ook bij u.
 • Alleen medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als zij niet meer bij ons werken, geldt deze verklaring nog steeds.
 • Twee organisaties en een functionaris houden toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken:
  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of wij goed omgaan met:
   • Cookies
   • Direct marketing
   • Het bel-me-niet-register
  • De Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert of we binnen PostNL goed omgaan met persoonsgegevens. In de wet staat wat precies zijn taken zijn. De Functionaris voor de Gegevensbescherming rapporteert rechtstreeks aan de directie. Heeft u een vraag aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming? Stuur dan een e-mail aan fg@postnl.nl.

Wat mag u doen met de persoonsgegevens die we van u hebben?

U mag de volgende dingen doen met de persoonsgegevens die we van u hebben:

 • Bekijken
 • Aanpassen
 • Beperken
 • Verwijderen
 • Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
 • Ontvangen op een manier waarop u de gegevens gemakkelijk aan een ander kunt geven

Uw gegevens bekijken en aanpassen in uw PostNL-account

Op de volgende manieren kunt u uw gegevens bekijken en aanpassen:

 • Heeft u een PostNL-account? Dan ziet u daar welke gegevens wij van u hebben. Veel gegevens kunt u daar meteen aanpassen.
 • Gebruik dit formulier om uw persoonsgegevens op te vragen of aan te passen. Ook kunt u met dit formulier bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Heeft u geen computer, of wilt u geen e-mail sturen? Stuur ons dan een brief. Doe bij de brief een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Let op: maak op de kopie uw BSN-nummer onzichtbaar. En schrijf de datum erop, en waarom u de kopie naar ons stuurt. Zo voorkomt u fraude. Stuur de brief en de kopie naar:

PostNL
Privacy Office
Verzoek persoonsgegevens
Postbus 30250
2500 GG 's-Gravenhage

U krijgt binnen vier weken per post antwoord. Zo voorkomen we dat anderen uw persoonsgegevens zien.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijven en diensten met een PostNL-logo in Nederland en is aangepast op 14 december 2023. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Heeft u vragen over privacy?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice of onze Functionaris voor de Gegevensbescherming: fg@postnl.nl.

We hopen natuurlijk dat wij uw privacyvragen goed beantwoorden. Bent u toch niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.