Herna Verhagen

Terugblik op 2022 met onze CEO

PostNL kijkt terug op een jaar van grote gebeurtenissen en uitdagingen met verstrekkende gevolgen. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de verslechtering van de macro-economische omstandigheden hebben een negatief effect gehad op e-commerce en op de resultaten van PostNL in 2022. We hebben in de loop van het jaar snel en voortvarend ingegrepen om in deze turbulente omgeving op koers te blijven. De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt.