Terug naar home
Terug naar home
RSS Feed
 • 10-5-2023 06:00

  Op 18 april 2023 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2022 een slotdividend van € 0,02 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen.

 • 8-5-2023 05:00

  Genormaliseerde EBIT van € 7 miljoen in eerste kwartaal 2023.

 • 18-4-2023 20:07

  Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL NV de jaarrekening goedgekeurd en het dividend over 2022 vastgesteld op € 0,16 per aandeel.

 • 11-4-2023 16:00

  Den Haag, Nederland, 11 april 2023 – Vandaag publiceert PostNL zijn vierde Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over de aanwending van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond (€300 miljoen met een coupon van 0,625%, aflosdatum in september 2026).

 • 7-3-2023 07:00

  Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 18 april 2023. De vergadering vindt plaats in hybride vorm. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,16 over het boekjaar 2022.

 • 27-2-2023 06:00

  Den Haag, 27 februari 2023 - De Raad van Commissarissen van PostNL draagt Martin Plavec voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Het voorstel tot benoeming van Martin Plavec is in samenspraak met VESA Equity Investment tot stand gekomen. De voordracht zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2023 wordt gehouden.

 • 6-1-2023 16:45

  Den Haag, 6 januari 2023 - PostNL en vakorganisaties BVPP en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor PostNL en een nieuwe cao voor zaterdagbestellers. Hierin is een loonstijging afgesproken oplopend tot 9,5 procent in totaal vanaf 1 april 2022. Ook volgt in februari 2023 een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris. De kaderleden van deze beide vakorganisaties zijn positief over de principeakkoorden en leggen ze daarom nu voor aan hun leden.

 • 20-12-2022 16:30

  Den Haag, 20 december 2022 - PostNL krijgt voor het 3e jaar op rij een positie op de prestigieuze “A-lijst” van het CDP (Carbon Disclosure Project) vanwege toonaangevende inspanningen tegen klimaatverandering. Van de 15.000 bedrijven die door het CDP zijn beoordeeld, ontvangen 9 Nederlandse bedrijven en 283 bedrijven wereldwijd dit jaar deze A-notering. Dit laat zien dat PostNL tot een selecte groep bedrijven behoort die op dit terrein uitzonderlijk presteren en dat PostNL een leiderschapsrol vervult op het gebied van milieuambitie, -actie en transparantie.

 • 21-12-2020 08:00

  Den Haag, 21 december 2020 – De Raad van Commissarissen van PostNL stelt na een zorgvuldig proces voor om met ingang van 1 januari 2022 KPMG Accountants NV (KPMG) te benoemen als accountant van PostNL NV voor de jaren 2022 tot en met 2024. Deze benoeming zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2021 wordt gehouden. De Raad van Commissarissen stelt daarnaast voor Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen als accountant van PostNL NV voor het jaar 2021. Ook deze herbenoeming zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2021 wordt gehouden. Gedurende 2021 zal KPMG zich voorbereiden voor de transitie per 1 januari 2022.