PostNL maakt omwisselverhouding dividend bekend

Den Haag, 10 mei 2023 – Op 18 april 2023 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2022 een slotdividend van € 0,02 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen één gewoon aandeel PostNL per 81,9300 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 0,02 per dividendrecht. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van € 1,6386 van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 5, 8 en 9 mei 2023.

Aandeelhouders vertegenwoordigend ongeveer 27% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 1.577.000 nieuwe gewone aandelen.

De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland.

Het dividend zal vanaf 11 mei 2023 betaalbaar worden gesteld.