Brief aan klanten over situatie in België

Den Haag, 29 maart 2022 - PostNL begrijpt dat klanten mogelijk bezorgd zijn over de actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers die voor PostNL de pakjes in België bezorgen en stuurde daarom vandaag deze brief:

Beste klant,

Op maandag 28 maart zijn we opnieuw opgeschrikt door een agressieve actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers die voor u en voor ons de pakjes in België bezorgen. Twee depots zijn verzegeld en een aantal van onze collega’s is zelfs gearresteerd. Voor onze mensen is deze handelwijze van de Belgische justitie buitengewoon intimiderend. In de media beschuldigt arbeidsauditeur Reale PostNL zelfs van “mensenhandel”, “criminele organisatie” en “valsheid in geschrifte”.

Ik begrijp dat u, als onze klant, mogelijk bezorgd bent over deze berichtgeving. Daarom stuur ik u deze brief.

Van officiële zijde hebben wij geen enkele bevestiging gekregen van de ernstige beschuldigingen die de ronde doen. Wij tasten in het duister waarop men deze verdenkingen zou kunnen baseren. Dat maakt het lastig om ons daartegen te verdedigen.

Wij nemen zeer nadrukkelijk afstand van de ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen. Het geschetste beeld lijkt in niets op onze dagelijkse manier van werken. Er is geen enkele objectieve grond om de goede naam van PostNL op deze manier door het slijk te halen. PostNL vindt deze handelwijze dan ook buiten iedere proportie en onacceptabel. Wij staan pal voor onze mensen en voor de samenwerking met onze bezorgondernemers. Wij doen al het mogelijke om onze collega’s zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.

De gang van zaken roept bij ons grote vragen op over de willekeur waarmee de betrokken instanties tewerk gaan. Ik benadruk hierbij dat wij in de afgelopen maanden steeds onze volledige medewerking hebben gegeven aan de onderzoeken en vragen van de autoriteiten. Er zijn daarbij geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht. Wij hebben onze controles nog verder aangescherpt en aanvullende stappen gezet om de naleving van de sociale wetgeving te blijven garanderen.

Wij zullen onze positie met kracht verdedigen en zien eventuele juridische procedures met vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd blijven we onze volledige medewerking geven - zoals we dat steeds hebben gedaan - aan onderzoeken en vragen van de autoriteiten.

Ik zei het al: wij staan voor onze mensen en voor de samenwerking met onze ondernemers. Voor modern en betrokken werk- en opdrachtgeverschap. Vanzelfsprekend blijven wij zorgdragen voor de miljoenen bestellingen die we voor u en voor al onze klanten naar de consument brengen. Dat doen we samen met onze eigen mensen, met onze vaste groep van bezorgondernemers en met hun bezorgers. En dat doen we op een klantvriendelijke, sociale en duurzame manier, iedere dag opnieuw.

Wij houden u op de hoogte over deze situatie. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We blijven graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth Kaashoek Directeur Pakketten & Logistiek Benelux, PostNL