Een kop koffie voor je pakket: bijzondere samenwerking PostNL en Leger des Heils

Den Haag, 13 september 2022 –PostNL start met het plaatsen van pakketautomaten bij buurthuiskamers van het Leger des Heils. De samenwerking is een eerste initiatief vanuit het PostNL Bijzondere Momenten Fonds. Het fonds organiseert bijzondere momenten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Jouw pakket helpt

PostNL plaatst de komende tijd de eerste acht pakketautomaten bij buurthuiskamers van het Leger des Heils. Buurtbewoners kunnen bij deze automaat hun pakketje ophalen of afgegeven voor verzending. Thijs Kerckhoffs van het PostNL Bijzondere Momenten Fonds: “Het Leger des Heils zoekt net als wij naar manieren om mensen met elkaar in contact te brengen. Om de verbinding met elkaar te versterken. Wij dragen daaraan bij door een pakketautomaat bij de buurthuiskamers te plaatsen. Die buurthuiskamer wordt zo meer bekend bij mensen in de buurt. Daarnaast ontvangt de buurthuiskamer voor ieder pakket een vergoeding. In het kort: een bakkie voor een pakkie.”

Contact tussen mensen in de buurt

In de buurthuiskamers trekken mensen samen op, ontmoeten elkaar en zien naar elkaar om. Margo Merts, van het Leger des Heils: “Een pakketautomaat bij de buurthuiskamer zorgt ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Buurtbewoners die hun pakket komen ophalen, zijn namelijk ook van harte welkom voor een kop koffie of om mee te helpen als vrijwilliger. De buurthuiskamers zijn plekken voor en door de buurt. Iedereen is er van harte welkom, want wij geloven in de kracht van verbinding in de buurt van mensen aan mensen.”

Dit jaar komen er bij acht buurthuiskamers PostNL pakketautomaten te staan. Het gaat om buurthuiskamers in Amsterdam, Alkmaar, Ridderkerk, Utrecht, Sint Maartensdijk, Helmond, Ede en Joure. Als dit goed werkt, wordt dit aantal volgend jaar uitgebreid. Door heel Nederland heeft het Leger des Heils in totaal zo’n 130 buurthuiskamers.

PostNL Bijzondere Momenten Fonds

PostNL breidt zijn maatschappelijke activiteiten de komende jaren verder uit en heeft daarvoor recent het PostNL Bijzondere Momenten Fonds opgericht. Met dit fonds wil PostNL bijdragen aan meer verbondenheid, contact en aandacht voor elkaar. PostNL zet zijn netwerk en mensen in om die verbinding in de samenleving te versterken. Het fonds gaat nieuwe maatschappelijke activiteiten opzetten en de bestaande activiteiten voortzetten. De samenwerking met het Leger des Heils is het eerste nieuwe initiatief vanuit het fonds.

PostNL zet zich al jarenlang in om mensen een helpende hand te bieden. PostNL-medewerkers dragen hieraan in hun dagelijks werk bij. Zo bezorgen zij in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds duizenden kaarten bij ouderen en samen met Stichting Jarige Job verjaardagspakketten bij kinderen waar er geen geld is om hun verjaardag te vieren. Ook helpen bezorgers bij het signaleren van eenzaamheid en melden dit vervolgens bij een welzijnsorganisatie.

Meer weten over het PostNL Bijzondere Momenten Fonds? Kijk op www.postnlbijzonderemomentenfonds.nl

Meer weten over het Leger des Heils en de buurthuiskamers? Kijk op www.legerdesheils.nl/buurtwerk