PostNL behaalt hoogste score voor toonaangevende inzet tegen klimaatverandering

Den Haag, 8 december 2020 - PostNL krijgt van de internationale non-profit milieuorganisatie CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project) erkenning voor leiderschap op het gebied van duurzaam ondernemen in de vorm van een notering op de prestigieuze ‘A-lijst’ voor het verminderen van CO2-uitstoot en het inperken van klimaatverandering. Daarmee behoort PostNL tot een selecte groep sterk presterende ondernemingen van de meer dan 5800 die zijn beoordeeld. Het CDP oordeelt dat PostNL wereldwijd een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuambitie, -actie en -transparantie omdat belangrijke en aantoonbare stappen gezet worden op klimaatgebied.

Herna Verhagen, CEO PostNL: ‘Ik ben trots op de hoge notering omdat het laat zien dat onze voortdurende inspanningen om onze dagelijkse operatie verder te verduurzamen, succesvol zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid op dit gebied zeer serieus en zetten stappen op diverse terreinen. Transparantie is een belangrijke stap voor effectieve acties en de hoge notering is een erkenning voor ons duurzaamheidsbeleid en de inzet van onze medewerkers en partners.’

Ondersteuning initiatief en campagne SBTi

Om de uitstoot van CO2-emissies verder te verminderen en concrete bijdragen te leveren aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn vastgelegd heeft PostNL ambitieuze langetermijndoelen gesteld. Zoals uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile met als tussenstap uitstootvrije bezorging in 25 binnensteden in 2025. PostNL stemt CO2-emissiereductiedoelen af met het Science Based Target initiative (SBTi).

Het SBTi heeft het bedrijfsleven gevraagd om het initiatief en de campagne ‘Business Ambition for 1,5? C’ te ondersteunen. PostNL doet hier aan mee. Daarmee zeggen we toe dat we helpen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°Celcius. Hiervoor willen we gaan samenwerken met onze partners om bijvoorbeeld het vervoer per vliegtuig verder te verduurzamen.