PostNL bereikt opnieuw een top 3 positie als een van de meest duurzame bedrijven wereldwijd in de transport- en logistieksector (DJSI)

Den Haag, 11 december 2023 - Dit jaar behoudt PostNL zijn positie in de top 3 van meest duurzame bedrijven wereldwijd in de transport- en logistieke sector, volgens de recente aankondiging van S&P Global in de Dow Jones Sustainability Index. PostNL heeft al meerdere jaren een stabiele plaats in de top 10 van duurzaamste bedrijven in zijn sector. Op het onderdeel Milieu & Klimaat scoort PostNL ook dit jaar het hoogst in de hele sector.

Biodiversiteit heeft aanzienlijk beter gescoord dan vorig jaar, mede dankzij een uitvoerige analyse die is uitgevoerd om verbeteringen op dit gebied door te voeren.

Eerder dit jaar ontving het bedrijf ook erkenning van Ecovadis in de vorm van een Gold-certificaat. De erkenning van zowel DJSI als Ecovadis dient als motivatie om door te blijven gaan met het verduurzamen van de activiteiten. Herna Verhagen, CEO van PostNL: "Het feit dat we al jarenlang volgens de Down Jones Sustainability Index tot de duurzaamste bedrijven behoren, maakt mij ontzettend trots. Onze toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, met een focus op duurzaamheid voor mens, milieu en maatschappij, is van groot belang voor ons. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus en erkennen dat de normen voortdurend strenger worden. Dit onafhankelijke oordeel bevestigt dat we op de goede weg zijn naar een nog duurzamere organisatie.”

Sector-koploper op Milieu & Klimaat

Bij PostNL wordt er al jaren op verschillende manieren gewerkt aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een duurzamere samenleving. PostNL investeert namelijk in elektrische voertuigen en schonere brandstoffen. Het bedrijf optimaliseert routes, bundelt goederenstromen en minimaliseert het vervoer van lucht. De energie die in de sorteercentra van PostNL wordt gebruikt, is afkomstig van 100% duurzame bronnen, namelijk wind- en zonne-energie. En PostNL werkt samen met derden om meer duurzamere business modellen te ontwikkelen, zoals herbruikbare verpakkingen en recommerce oplossingen. PostNL innoveert ook door te voorzien in toegang tot duurzamere bezorgopties, waaronder de pakket- en briefautomaat en de pakketkluis-aan-huis.

Sociaal domein

PostNL wil een bedrijf zijn waar mensen graag bij-, mee- en voor willen werken en staat midden in de samenleving. Het bedrijf zet zich in voor gendergelijkheid, waarbij bijvoorbeeld via collectieve arbeidsovereenkomsten wordt gewaarborgd dat mensen hetzelfde loon ontvangen voor hetzelfde werk. Daarnaast is PostNL ook één van de eerste bedrijven die (betaald) transitieverlof heeft opgenomen in de cao. Op het onderdeel Human Rights en Health & Safety heeft het bedrijf dit jaar ook hoger gescoord, mede dankzij genomen maatregelen zoals het laten uitvoeren van onafhankelijke controles. Bovendien hanteert het bedrijf een zero tolerance beleid op discriminatie en heeft het een duidelijk gedefinieerd escalatieproces voor het rapporteren van incidenten.