PostNL tevreden over afspraken pakketsorteerders TTO

Den Haag, 8 november 2019 – Tempo Team Outsourcing (TTO) en FNV zijn tot een schikking gekomen inzake de medewerkers die in dienst zijn bij TTO en pakketten sorteren bij PostNL. In aansluiting daarop heeft PostNL afspraken gemaakt over de overgang van contracting naar uitzenden. PostNL is tevreden met deze afwikkeling omdat het rust geeft aan alle betrokkenen en het zich kan richten op de verdere samenwerking.

In februari 2019 heeft PostNL al aangekondigd te gaan stoppen met contracting en te gaan werken met uitzendkrachten in zijn pakkettensorteercentra. PostNL vindt gelijke beloning voor alle pakketsorteerders van belang en wil duidelijkheid geven in de maatschappelijke discussie over contracting. Uitzendkrachten worden beloond op basis van de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao) en dus de inlenersbeloning van de PostNL-cao. Op een aantal pakkettensorteercentra van PostNL wordt al gewerkt met uitzendkrachten en uiterlijk in 2020 gaan de laatste pakkettensorteercentra over.