Aandeelhoudersvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering Aandeelhouders

Ten minste één keer per kalenderjaar komen de aandeelhouders van PostNL N.V. bij elkaar tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze wordt belegd door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen en wordt meestal gehouden in april.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021 van PostNL NV vond plaats op dinsdag 20 april 2021.

Agenda
Notificatie intrekking agendapunt 7(d)
Informatie bij agenda item 8b
Policy for Virtual General Meetings of PostNL
Besluitenlijst
Concept notulen

Video webcast Presentatie

Andere Algemene Vergaderingen