Aandeelhoudersvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering Aandeelhouders

Ten minste één keer per kalenderjaar komen de aandeelhouders van PostNL N.V. bij elkaar tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze wordt belegd door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen en wordt meestal gehouden in april.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van PostNL NV vond plaats op dinsdag 25 mei 2011 in het Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport.

Agenda*
Statuten TNT N.V.
Statuten PostNL N.V.
Voorstel tot Splitsing
Toelichting op Voorstel tot Splitsing (Engelstalig)
Brief aan de aandeelhouders** (Engelstalig)
Cv's voorgedragen bestuursleden (Engelstalig)
Presentatievideo webcast
Besluitenlijst AVA
Besluitenlijst BAVA
Notulen
Proces Verbaal BAVA

* Additionele informatie betreffende agendapunt 20:
Het verzoek tot machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen - zoals verzocht onder agendapunt 20 - zal in de praktijk beperkt blijven tot 10% zoals voorheen ook het geval was. In de voorgestelde nieuwe statuten van PostNL N.V. is dit mandaat aangepast aan de nieuwe Nederlandse wettelijke bepaling die het een bedrijf toestaat tot 50% van de eigen aandelen te verkrijgen. Dit uitgebreide mandaat zal alleen door PostNL N.V. gebruikt worden in geval van verkrijging van eigen aandelen als gevolg van een (gedeeltelijke) verkoop van de 29,9% deelname in TNT Express N.V.
** Additionele informatie betreffende de agenda
*** Additionele informatie betreffende agendapunt 16

Prospectus TNT Express N.V.
Prospectus TNT Express N.V. Dutch translation of summary
Prospectus TNT Express N.V. French translation of summary
Prospectus TNT Express N.V. German translation of summary
Prospectus TNT Express N.V. Italian translation of summary
Prospectus TNT Express NV Swedish translation of summary

Andere Algemene Vergaderingen

Contact Corporate Governance