Communicatie richting financiële markt

PostNL publiceert ieder kwartaal financiële resultaten. Alle persberichten en aanvullende informatie over de financiële positie van PostNL worden in de Engelse taal beschikbaar gesteld op de corporate website van PostNL. In het geval er ook Nederlandse vertalingen beschikbaar worden gesteld, zal de Engelse taal leidend zijn.

De dialoog met beleggers en analisten is er op gericht dat de financiële markt een gebalanceerd, goed geïnformeerd en volledig beeld heeft van de prestaties van PostNL en de relevante zakelijke en marktontwikkelingen. PostNL communiceert voornamelijk met de financiële markt via:

  • Publicatie van financiële resultaten
  • Persberichten
  • Bijeenkomsten en/of telefonische gesprekken na de publicatie van de kwartaalresultaten en ad hoc afspraken en telefoongesprekken
  • Roadshows en conferenties
  • Algemene vergaderingen van aandeelhouders
  • Capital market days/strategie updates
  • Workshops
  • Bijeenkomsten voor de sales desks van banken

Informatie over komende bijeenkomsten worden gepubliceerd op de financiële kalender op deze website.

Een-op-een contact

PostNL heeft regelmatig bilateraal contact met bestaande en geïnteresseerde beleggers om te investeren in een lange termijn relatie met de beleggersgemeenschap. Bilateraal contact vindt in principe plaats met tenminste 2 vertegenwoordigers van PostNL. Daarbij worden altijd de geldende regels met betrekking tot selectieve disclosure, gelijke behandeling van beleggers en handel met voorwetenschap nageleefd.

In een vastgelegde periode voorafgaand aan de publicatie van financiële resultaten (zoals vastgelegd in PostNL’s groepsprocedure ter voorkoming van handel met voorwetenschap), heeft PostNL een gesloten periode. Gedurende deze periode onthoudt de vennootschap zich van ontmoetingen en gesprekken met analisten (geïnteresseerde) beleggers en overige spelers in de financiële markt.