Financieel kader

Financiële strategie

Het financiële kader van PostNL is gebaseerd op: 

  • Sturen op een solide balans met positief geconsolideerd eigen vermogen 
  • Nastreven van een leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2.0x; en
  • Strikt kasstroombeheer.

Kapitaal structuur

Het kapitaalmanagement stuurt op de volgende onderdelen van de huidige kapitaalstructuur: 

  • Leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2.0x; 
  • constante beschikbaarheid van € 100 - € 200 miljoen van niet-opgenomen krediet van onze gecommitteerde kredietfaciliteit;
  • gestructureerde financiering door een combinatie van openbare en bancaire leningen; 
  • cash pooling-systemen om optimaal te voorzien in de kasbehoeften van PostNL Groep, via de facilitering van gecentraliseerde financiering en concentratie van overtollige kasmiddelen op groepsniveau; 
  • fiscaal geoptimaliseerde interne en externe financiering gericht op duurzame optimalisering van de kapitaalkosten voor PostNL op lange termijn.

Credit rating PostNL

S&P Global Ratings
Lange termijnBBB
Vooruitzichtennegative outlook

Korte termijnA-2
Laatste update29 april 2024

PostNL stuurt zijn financiële positie op basis van de verhouding tussen kasstroom en schuld en de verhouding tussen schuld en EBITDA.