Menu

Vooruitzichten

Vooruitzichten 2020

in € miljoenInitiële verwachting FY 2020 (24 feb 2020)Verwachting FY 2020 (3 augustus 2020)Verwachting FY 2020 sinds trading update (6 oktober 2020)
Genormaliseerde EBIT110 – 130sterk boven 110 – 130>175
Vrije kasstroom*(315) – (285)sterke verbetering in vergelijking met (215) – (185)**

extra positieve impact door: 

  • bijstellingen naar boven voor genormaliseerde EBIT 
  • sale-and-leaseback transactie 
  • positieve ontwikkeling werkkapitaal door meer exportvolume
* vrije kastroom voor dividend, acquisities, aflossing van obligaties/andere financieringen; na leasebetalingen
** inclusief de verbetering van € 100 miljoen door de uiteindelijke afspraken over de overgangsregeling (2 juni 2020)

Contact Investor Relations