Vooruitzichten

Vooruitzichten 2021

in € miljoen20202020 gecorrigeerd voor geraamde eenmalige impact Covid-192021 outlook (herzien op 26 april 2021)
Outlook

Genormaliseerde EBIT245190>250
Vrije kasstroom*186
>225
Andere belangrijke financiële indicatoren

2021 indicatief
Investeringen(78)
(140) - (160)
Wijzigingen in pensioenverplichtingen(166)
~55
Genormaliseerd totaalresultaten197
>225
* Vrije kasstroom voor dividend, acquisities, aflossing van obligaties/andere financieringen; en leasebetalingen
** Inclusief betaling overeenkomst transitieplannen van € 200 miljoen in 2020 en € 16 miljoen in 2020