Vooruitzichten

Vooruitzichten 2021

in € miljoen20202020 gecorrigeerd voor geraamde eenmalige impact Covid-192021 outlookopmerkingen
Outlook


Genormaliseerde EBIT245190205-225inclusief ~(30) voor Digital Next en toename van pensioenkosten zonder effect op cash
Vrije kasstroom*186
200-230inclusief ~(15) voor Digital Next
Andere belangrijke financiële indicatoren

2021 indicatief
Investeringen(78)
(140) - (160)
Wijzigingen in pensioenverplichtingen(166)
~55pensioenkosten en pensioenbijdrage in contanten
Genormaliseerd totaalresultaten197
~200
* Vrije kasstroom voor dividend, acquisities, aflossing van obligaties/andere financieringen; en leasebetalingen
** Inclusief betaling overeenkomst transitieplannen van € 200 miljoen in 2020 en € 16 miljoen in 2020