Raad van Commissarissen

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen PostNL. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de algehele organisatiestructuur van het bedrijf en de door de Raad van Bestuur vastgestelde controlemechanismen, alsook de algemene en financiële risico's en de interne risicomanagement- en controlesystemen.

Commissarissen

De nevenfuncties van de commissarissen worden niet vermeld, tenzij die relevant zijn voor de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van Commissarissen van PostNL N.V.

Jan Nooitgedagt

Voorzitter Raad van Commissarissen

Management - Jan Nooitgedagt

Jan Nooitgedagt (1953, Nederlands) is op 17 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2022.

Nevenfuncties

Jan is lid van de raad van commissarissen van Rabobank en voorzitter van de raad van commissarissen van Invest-NL. Verder is hij onder meer voorzitter van het bestuur van de VEUO.

Loopbaan

Jan was voorheen voorzitter van de raad van commissarissen van TMG en SNS Reaal, lid van de Raad van Commissarissen van Robeco en van Bank Nederlandse gemeenten, voorzitter van de foundation board van Nyenrode en lid van de raad van bestuur en CFO van AEGON. Hij bekleedde verder diverse functies binnen EY, als laatste als managing partner Nederland en België.

Marike van Lier Lels

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen

Marike van Lier Lels

Marike van Lier Lels (1959, Nederlands) is op 16 april 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2023. 

Nevenfuncties 

Marike van Lier Lels is lid van de raad van commissarissen van NS, RELX, Dura Vermeer en voorzitter van de raad van commissarissen van Innovation Quarter. 

Loopbaan 

Marike was onder andere lid van de raad van commissarissen van Eneco, Imtech, KPN, USG People en Connexxion, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van TKH Group, executive vicepresident en chief operating officer van Amsterdam Airport Schiphol, lid van de executive board Deutsche Post Euro Express en directeur van Van Gend & Loos Benelux.

Nienke Meijer

Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Nederlands) is op 20 april 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2025.

Nevenfuncties 

Nienke is Cofounder en partner van de Stichting De Buitenboordmotor, lid van de raad van commissarissen van Deloitte, voorzitter van het bestuur van de Stichting De Volkskrant, lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en lid van de raad van toezicht van het LUMC.

Loopbaan 

Nienke was eerder voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen en bekleedde diverse commerciële en bestuurlijke rollen bij Wegener en VNU.

Jeroen Hoencamp

Jeroen Hoencamp

Jeroen Hoencamp (1966, Nederlands) is op 14 april 2020 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2024. 

Nevenfuncties 

Jeroen is CEO van VodafoneZiggo. 

Loopbaan 

De afgelopen 20 jaar bekleedde Jeroen binnen Vodafone diverse senior managementfuncties waaronder die van CEO van Vodafone Nederland, Ierland en Groot-Brittannië.

Ad Melkert

Ad Melkert

Ad Melkert (1956, Nederlands) is op 14 april 2020 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2024. 

Nevenfuncties 

Ad is op dit moment onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, voorzitter raad van toezicht Florence en Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State. 

Loopbaan 

Ad was eerder lid van de Tweede Kamer, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bewindvoerder van de Wereldbank en Onder-Secretaris-Generaal bij de Verenigde Naties.

Koos Timmermans


Koos Timmermans (1960, Nederlands) is op 20 april 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2025.

Andere functies 

Koos is lid van de raad van commissarissen van FMO, voorzitter van de raad van commissarissen van Stadsherstel Amsterdam en externe adviseur bij Bain & Company.

Loopbaan 

Koos was eerder CFO van ING, lid van het bestuur van Vereniging VNO/NCW, lid van de raad van commissarissen van de Duisenberg School of Finance en het Amsterdam Institute of Finance.

Commissies Raad van Commissarissen

Auditcommissie

Koos Timmermans | voorzitter
Marike van Lier Lels
Nienke Meijer
Ad Melkert
Jan Nooitgedagt

Taakomschrijving Auditcommissie

Remuneratiecommissie

Ad Melkert | Voorzitter
Nienke Meijer
Koos Timmermans

Taakomschrijving remuneratiecommissie

Nominatiecommissie

Jan Nooitgedagt | Voorzitter
Marike van Lier Lels
Jeroen Hoencamp

Taakomschrijving Nominatiecommissie

Downloads: