Governance

Eerlijk en transparant

Door ons te onderscheiden met onze producten, diensten en mensen zijn we een onmisbare schakel tussen verzenders en ontvangers. Daar hoort ook een goede en effectieve organisatie en aansturing van ons bedrijf bij.

Raad van Bestuur

Verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van onze missie, visie en strategie.

Executive Committee

De Executive Committee adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de directeuren van de segmenten van PostNL (Post Nederland en Pakketten & Logistiek), Cross Border Solutions, E-commerce Operations, E-commerce Commerce en HR, de CIO en de CDO.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen PostNL. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur.

Integriteit: altijd eerlijk en open zakendoen

We zijn een groot bedrijf met tienduizenden medewerkers, meerdere segmenten en een internationaal netwerk. Onze Business Principles vormen de basis voor ons handelen. Ze zijn leidend bij onze besluiten om zaken te doen met andere bedrijven of samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Inkoopbeleid

Inkoop & Services doet de inkoop voor PostNL in Nederland en werkt samen met de inkoopcollega’s van specifieke afdelingen (zoals sourcing, subcontractors, charters) en met de collega's in België. De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor alle inkopen zijn hierdoor centraal geregeld. Daarnaast is Inkoop & Services verantwoordelijk voor de optimalisering en professionalisering van de inkopen binnen PostNL. Door het bundelen van de inkoopkracht behalen we voordeel en kunnen we onze klanten beter bedienen.

Statuten

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur. Daarin spelen onder andere onze Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Executive Committee en aandeelhoudersvergadering een belangrijke rol. Hun rollen, verplichtingen en rechten worden bepaald door boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten. Daarnaast is de Nederlandse Corporate Governance Code van belang en de reglementen van de verschillende organen van PostNL.

Statuten en reglementen PostNL:

De Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code is een gedragscode voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders. De Code bevat beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen. Ondernemingen mogen afwijken van de best practice bepalingen mits zij deze afwijkingen aan hun aandeelhouders uitleggen. PostNL wijdt een apart hoofdstuk in zijn jaarverslag aan zijn corporate governance structuur en de naleving van de Code. Dit hoofdstuk wordt als apart agendapunt besproken tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Accountant

Corporate governance gaat niet alleen over besturen, maar ook over beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Daarin spelen interne en externe auditfuncties een rol. De interne auditfunctie van PostNL adviseert het bestuur. De externe accountant, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, controleert de jaarrekening onder toezicht van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. De externe accountant van PostNL woont ook de aandeelhoudersvergadering bij om vragen van aandeelhouders over zijn/haar controle werkzaamheden te beantwoorden. 

Over de uitkomsten van de controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt ieder jaar in ons jaarverslag gerapporteerd.