Raad van Bestuur

Verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van onze missie, visie en strategie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de doelstellingen, strategie en cultuur van het bedrijf, voor het in de strategie vastgelegde risicoprofiel, de bedrijfsfinanciering, het niet-financiële beleid, de externe communicatie en voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Verder is de raad verantwoordelijk voor de continuïteit en het management van de onderneming als geheel. De Raad van Bestuur telt momenteel twee leden.

Herna Verhagen

Chief Executive Officer

H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (1966, Nederlands) werd voorzitter van de Raad van Bestuur op 24 april 2012. Zij is lid van de Raad van Bestuur van PostNL N.V. sinds 31 mei 2011.

Loopbaan

Herna Verhagen kwam in 1991 in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PostNL als sales manager. Zij heeft daarna onder andere gewerkt als Directeur Commercie, Coördinerend Directeur Post Nederland en Directeur Group HR bij TNT.

Portefeuille

In de portefeuille van Herna zitten corporate strategie, public affairs, communicatie, corporate responsibility, human resources en internal audit. Ze is verantwoordelijk voor Post in Nederland, Pakketten, Internationaal (Spring) en ICT.

Nevenfuncties

Herna Verhagen is lid van de Raad van Commissarissen van ING Group en Philips. Ze is ook lid van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw.

Pim Berendsen

Chief Financial Officer

P. (Pim) Berendsen (1973, Nederlands) is op 18 april 2018 benoemd tot Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van PostNL N.V.

Loopbaan

Pim Berendsen trad in 2000 in dienst bij (een van de rechtsvoorgangers van) PostNL en vervulde diverse functies waaronder als Financieel Directeur en later als eindverantwoordelijke voor het bedrijfsonderdeel Data en Document Management, Financieel Directeur van Euromail, Manager Strategie en M&A Cendris. Tussen 2013 en 2015 was hij directeur corporate development bij Van Gansewinkel Groep om in 2015 terug te keren naar PostNL als lid van de Executive Committee verantwoordelijk voor International, M&A en groei. Hij begon zijn carrière als internationaal belastingadviseur bij Arthur Andersen.

Portefeuille

Pim Berendsen is verantwoordelijk voor Finance, Juridische Zaken, Inkoop & Services, Investor Relations, M&A Tax en de integrator propositie.

Nevenfuncties

Pim Berendsen is voorzitter van de raad van advies van Endeit Investment Fund, voorzitter van de Johan Cruyff Foundation, niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur van Whistl en lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW.

Ondersteuning van de Raad van Bestuur

Naast de Executive Committee heeft de Raad van Bestuur de volgende organen ingesteld om de naleving van de toepasselijke corporate governance-vereisten zeker te stellen: de Disclosure Committee en de integriteitcommissie. Daarnaast zijn er de verschillende staffuncties (internal audit, juridische zaken, fiscale zaken, inkoop & services, human resources, investor relations & treasury, public affairs, communicatie en finance) die de Raad van Bestuur en de segmenten van PostNL ondersteunen bij de uitvoering van hun taken en bij de naleving van de voor PostNL relevante wet- en regelgeving.

Disclosure Committee

De Disclosure Committee adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de naleving van regelgeving rond de publicatie van koersgevoelige informatie. De Disclosure Committee bestaat uit de CFO, directeur juridische zaken, directeur communicatie & investor relations en de secretaris van de vennootschap, en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Integriteitscommissie

De integriteitscommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling, de implementatie en het monitoren van PostNL-beleid dat gericht is op het versterken van integriteit en ethisch gedrag en het voorkomen van fraude binnen PostNL. De commissie oefent verder toezicht uit op onderzoeken naar meldingen van eventuele overtredingen van onze Business Principles en daarmee samenhangend beleid. De integriteitscommissie rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Lees meer over integriteit.