Bos- en heidevogels in de hoofdrol op nieuwe postzegels

Den Haag, 14 september 2020. Op het nieuwste postzegelvel uit de serie ‘Beleef de natuur’ spelen bos- en heidevogels de hoofdrol. De tien afgebeelde vogels op de postzegels zijn de raaf, zwarte mees, keep, grote bonte specht, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, klapekster, korhoen, draaihals en matkop.

Eerder dit jaar bracht PostNL al postzegels uit over roofvogels en uilen (2 januari), boerenlandvogels (24 februari) en kustvogels (15 juni). Het postzegelvel over bos- en heidevogels is de laatste van dit jaar uit deze serie. In de losse verkoop kost elk postzegelvel ‘Beleef de natuur’ € 9,10. De prijs voor de volledige serie 2020 is € 36,40, inclusief bewaarmap.

Weggepoetst

De postzegels zijn ontworpen door grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda. Bij de meeste vogels laat hij ook een deel van hun natuurlijke leefomgeving zien, bijvoorbeeld een boomstam of tak. “Zo zit de klapekster op een takje met doornen”, vertelt Janse. “De klapekster is een klauwier en klauwieren hebben de gewoonte om hun prooien, zoals kleinere vogels of muizen, levend vast te spietsen op een takje of een doorn om ze later te kunnen opeten. Op de oorspronkelijke foto zat ook een muisje opgeprikt naast de klapekster. Die heb ik maar weggepoetst.”

Rode accenten

De kleuren op de foto’s spelen een belangrijke rol om de postzegels met elkaar te verbinden door de achtergronden in elkaar te laten overlopen. Het is vooral een kwestie van selecteren en rangschikken geweest, want de ontwerper wilde uit respect voor fotograaf en natuur de oorspronkelijke kleuren niet manipuleren. Janse: “Het is een mooi herfstig velletje geworden met een mossig groen op de achtergrond, wat precies bij dit jaargetijde past. In het midden van het vel trekken rode accenten de aandacht: de achtergrond bij de klapekster, de wenkbrauwen van het korhoen, de besjes bij de keep en de ‘broek’ van de grote bonte specht.”

Vogelbescherming Nederland

Op de postzegels komen vogelsoorten voor die het bijzonder moeilijk hebben. De meeste staan op de Rode Lijst van broedvogels in Nederland of op de Rode Lijst van doortrekkers/overwinteraars in Nederland. Resi Becker, directeur Mail NL van PostNL, vertelt dat het inderdaad niet goed gaat met de vogels in ons land. “Zo staan op de Rode Lijst van broedvogels 87 vogelsoorten. Dat is 44 procent van alle soorten die in ons land broeden. 10 soorten zijn ernstig bedreigd, zoals de velduil en de woudaap. Mooi om dus met de uitgifte van deze postzegel daar aandacht voor te vragen.”

Heidevogels in gevarenzone

Met name de heidevogels hebben het in ons land moeilijk door de achteruitgang van de kwaliteit van heidegebieden en de sterke afname van het aantal insecten. Veel vogelsoorten zijn daardoor in de gevarenzone gekomen. Het korhoen staat bijvoorbeeld op de rand van verdwijnen. De tapuit is nauwelijks meer op heidevelden te vinden, maar nog wel in duingebieden. De klapekster komt alleen nog als wintergast voor in ons land.

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel ‘Beleef de natuur - bos- & heidevogels’ telt 10 verschillende postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 14 september 2020 verkrijgbaar bij alle verkooppunten van PostNL, Bruna-winkels en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.

Voor meer informatie en foto’s:

PostNL Corporate Communicatie
T: 088 - 868 82 60
E: mediarelations@postnl.nl