Brief van CEO PostNL aan minister EZK over toekomst postmarkt

Onderstaande brief van Herna Verhagen, de CEO van PostNL, is op 14 december 2022 verstuurd aan Micky Adriaansens, de minister van Economische Zaken en Klimaat. De brief gaat over de visie van PostNL op de toekomstige postmarkt.

Den Haag, 14 december 2022


Geachte mevrouw Adriaansens,

Het realiseren van een toekomstbestendige postdienstverlening in Nederland gaat ons allebei nauw aan het hart. Al meer dan 220 jaar draagt PostNL de verantwoordelijkheid voor de postbezorging in Nederland. Tegelijkertijd zijn daarbij wettelijke kaders van uw ministerie nodig waarbinnen dit zo bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar mogelijk kan worden gerealiseerd. Onlangs heeft u aangekondigd de gevolgen van de gewijzigde postmarkt nader te willen bestuderen en daarom wat meer tijd te nemen voor een zorgvuldige behandeling van de aanpassing van de huidige Postwet. Dit om te kijken of de wijzigingen aansluiten op de veranderende marktomstandigheden. Graag willen wij in deze brief onze visie op de postmarkt geven. Daarbij steunen wij volledig uw uitgangspunt dat het wijzigen van de Postwet op een goede maar voortvarende manier moet gebeuren en moet zorgen voor rust en stabiliteit op deze markt….

Zie de bijlage voor de hele brief