Duinbewoners pronken op nieuwe natuurpostzegels

Den Haag, 14 juni 2021. Op de nieuwste postzegels van PostNL is een welverdiend plekje ingeruimd voor de flora en fauna van Duin en Kruidberg. Dit ongerepte duingebied in Noord-Holland maakt deel uit van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat maar liefst 3800 hectare groot is.

In de serie Beleef de natuur geeft PostNL dit jaar 4 postzegelvellen uit met in totaal 40 postzegels. Op de postzegels komen afbeeldingen voor van planten en dieren uit verschillende Nederlandse natuurgebieden. Eerder waren het heidelandschap Dwingelderveld (2 januari) en het moerasgebied De Onlanden (22 februari) aan de beurt. De laatste uitgifte van dit jaar gaat over het park bij de stad landgoed Haarzuilens (16 augustus).

Vleermuizen in de ijskelder

Het natuurgebied Duin en Kruidberg ligt in de streek Zuid-Kennemerland in de provincie Noord-Holland. Dit uitgestrekte duingebied was eeuwenlang het domein van de heren van Brederode. Tegenwoordig is Duin en Kruidberg eigendom van Natuurmonumenten. De natuur heeft inmiddels de plaats ingenomen van de vroegere bewoners, met vleermuizen in de ijskelder en stinsenplanten in de bomenlanen en bermen.

Natuurmonumenten

De serie Beleef de natuur voor 2021 is ontworpen door grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda. Dit jaar is in de serie de hoofdrol weggelegd voor de flora en fauna van bijzondere Nederlandse natuurgebieden. Bij de selectie ervan werkte Janse samen met natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten. Voor het postzegelvel Beleef de natuur – Duin en Kruidberg stelde hij een kandidatenlijst met dieren en planten op, waarvan er uiteindelijk 10 overbleven: duinparelmoervlinder, konijn, vos, duindoorn, parnassia, damhert, nachtegaal, duinviooltje, grote tijm en konikpaard.

Relatie tussen flora en fauna

De namen van de planten en dieren maken vaak duidelijk dat ze een voorliefde voor deze omgeving hebben. Ook bestaan vaak bijzondere relaties tussen de flora en fauna in dit duingebied. Zo houdt de vos de konijnenstand op peil, groeit het duinviooltje bij voorkeur op plekken waar de konijnen hun keutels achterlaten en zijn de duinviooltjes weer een belangrijke voedselbron voor de rupsen van de parelmoervlinder.

Andere vegetatie

Ontwerper Frank Janse heeft een bijzonder landschap op de postzegels kunnen zetten. “Op deze zandgronden kom je als gevolg van de zoute zeelucht en de wind een heel andere vegetatie tegen dan in het klei- en veengebied achter de duinen. Vanaf Santpoort-Zuid wandel of fiets je 5 kilometer door de duinen tot je bij zee uitkomt. Je gaat dan door een ruw landschap, met slingerende paden waar je niet veel mensen tegenkomt.”

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel Beleef de natuur – Duin en Kruidberg telt 10 verschillende postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 14 juni 2021 verkrijgbaar bij alle verkooppunten van PostNL, het postkantoor in de Bruna-winkels en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.

Voor meer informatie en foto’s:
PostNL Corporate Communicatie
T: 088 - 868 82 60
E: mediarelations@postnl.nl