Eerste PostNL pakketautomaat bij buurthuiskamer Leger des Heils

Den Haag, 23 december 2022 – PostNL nam vandaag in Alkmaar de eerste pakketautomaat in gebruik bij een buurthuiskamer van het Leger des Heils. Buurtbewoners kunnen bij deze automaat hun pakketje ophalen of afgegeven voor verzending. Ze zijn daarbij ook van harte welkom voor een kop koffie in de buurthuiskamer. Een pakketautomaat bij een buurthuiskamer zorgt voor meer bekendheid van deze buurthuiskamers in de wijk en zo voor meer ontmoetingen tussen mensen. Het Leger des Heils krijgt van het PostNL Bijzondere Momenten Fonds een vergoeding voor ieder pakket dat wordt afgehaald uit deze automaat.

De samenwerking is een initiatief vanuit dit speciale fonds dat afgelopen zomer werd opgericht om bijzondere momenten te organiseren voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. PostNL wil komend jaar nog meer pakketautomaten plaatsen bij buurthuiskamers van het Leger des Heils, verspreid over het land. De bedoeling is dat de buurthuiskamers zo meer bekend worden bij mensen in de buurt. De officiële in gebruik name van de pakketautomaat in Alkmaar gebeurde in het bijzijn van Thijs Kerckhoffs (directeur van het PostNL Bijzondere Momenten Fonds) en Margo Merts (Leger des Heils).

Jouw pakket helpt

Thijs Kerckhoffs: “Vandaag zetten we een mooie stap in onze samenwerking met het Leger des Heils. Als mensen hun pakket hier afhalen dan krijgt deze buurthuiskamer een kleine extra vergoeding vanuit het Bijzondere Momenten Fonds, zodat zij koffie kunnen uitdelen. Dat noemen we: ‘een bakkie voor een pakkie’. Deze automaat in Alkmaar is de eerste, maar zeker niet de laatste die we bij buurthuiskamers gaan plaatsen”.

Margo Merts: “We zijn blij dat de eerste pakketautomaat nu in gebruik wordt genomen in Alkmaar. Buurtbewoners die hier een pakket komen ophalen zijn namelijk ook van harte welkom voor een kop koffie, een praatje of om mee te helpen als vrijwilliger. We hopen dat mensen dat ook gaan doen. Iedereen is namelijk van harte welkom in onze buurthuiskamers. Wij geloven in de kracht van verbinding in de buurt van mensen aan mensen".

PostNL pakket- en briefautomaten

PostNL startte met het plaatsen van pakket- en briefautomaten in 2016, met een proef met 15 automaten in Almere. Eerder deze maand werd de 500ste pakket-en briefautomaat in Nederland geplaatst. Het doel is om dit aantal uit te breiden naar 1.500 PostNL-pakketautomaten in 2024, zodat iedereen in ons land een pakketautomaat in de buurt heeft.

PostNL Bijzondere Momenten Fonds

PostNL breidt zijn maatschappelijke activiteiten de komende jaren verder uit en heeft daarvoor afgelopen zomer het PostNL Bijzondere Momenten Fonds opgericht. PostNL zet zijn netwerk en mensen in om die verbinding in de samenleving te versterken. Het fonds zet onder meer nieuwe maatschappelijke activiteiten op en zet de bestaande activiteiten voort. De samenwerking met het Leger des Heils is een van de nieuwe initiatieven vanuit het fonds.

PostNL zet zich al jarenlang in om mensen een helpende hand te bieden. PostNL-medewerkers dragen hieraan in hun dagelijks werk bij. Zo bezorgen zij in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds duizenden kaarten bij ouderen en samen met Stichting Jarige Job verjaardagspakketten bij kinderen waar er geen geld is om hun verjaardag te vieren. Ook helpen bezorgers bij het signaleren van eenzaamheid en melden dit vervolgens bij een welzijnsorganisatie.

Meer weten over het PostNL Bijzondere Momenten Fonds? Kijk op www.postnlbijzonderemomentenfonds.nl

Meer weten over het Leger des Heils en de buurthuiskamers? Kijk op http://www.legerdesheils.nl/buurtwerk