Negen op de tien Nederlanders positief over stemmen per post voor ouderen

Den Haag, 3 maart 2021 - Ruim 90 procent van de Nederlanders vindt het goed dat ouderen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 via de post hun stem kunnen uitbrengen. Dat blijkt uit een onderzoek* in opdracht van PostNL. Vanaf 10 februari 2021 bezorgt PostNL miljoenen stempassen en briefstemenveloppen bij 70-plussers in heel Nederland.

Kiezers van 70 jaar en ouder die niet zelf naar het stembureau kunnen of willen gaan, mogen bij de Tweede Kamerverkiezing ook per brief hun stem uitbrengen. De eerste kiezers uit deze groep, in totaal zo’n 2,4 miljoen mensen, kunnen vanaf eind februari per post stemmen.

Trots

Het overgrote deel van de gemeenten in ons land heeft PostNL gevraagd om de uitvoering van het briefstemmen voor haar rekening te nemen. Resi Becker, directeur Mail NL bij PostNL: ‘We zijn trots dat honderden gemeenten het sorteren en bezorgen van de briefstemenveloppen aan PostNL toevertrouwen. Wij helpen natuurlijk graag mee om te zorgen dat 70-plussers tijdens deze pandemie per brief kunnen stemmen. Dat biedt voor deze groep een extra mogelijkheid om hun stem uit te brengen en laat zien dat fysieke post een belangrijke rol speelt in onze samenleving.’

Apart sorteerproces

Er zijn door de overheid verschillende maatregelen genomen om briefstemmen veilig te laten verlopen. Zo krijgen stemgerechtigden van 70 jaar en ouder hun stempas en hun briefstemenvelop met stembiljet en uitleg over het briefstemmen, op twee aparte momenten in de bus bezorgd. Na het invullen van het briefstembiljet kunnen zij dit met de stempas in een meegestuurde, voorbedrukte retourenvelop in één van de ruim 11.000 PostNL-brievenbussen stoppen.

Ook PostNL neemt verschillende maatregelen om het proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Zo worden in het sorteerproces de briefstemmen door PostNL gescheiden van de overige post. Bezorgers van PostNL rijden speciaal voor de briefstempost dagelijks naar de gemeenten om de briefstemmen te bezorgen. PostNL bezorgt de briefstem op tijd bij de gemeente, als die vóór vrijdag 12 maart 2021 voor 17:00 uur is gepost in een PostNL brievenbus. Kiezers kunnen hun briefstem ook afgeven bij een gemeentelijk afgiftepunt. Dat kan vanaf 10 maart tot en met uiterlijk woensdag 17 maart 21:00 uur.

PostNL-brievenbus of afgiftepunt gemeente

Eerder vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan I&O Research om onder meer het draagvlak voor briefstemmen te onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt dat van de 70-plussers in ons land, 28 procent van plan is om per brief te gaan stemmen bij de aankomende verkiezingen. Van deze groep geeft bijna 70 procent aan hun briefstem het liefst in een PostNL-brievenbus te posten. Een kleine 25 procent van deze groep levert zijn of haar briefstem het liefst zelf in bij de gemeentelijke afgiftepunten.

Stempassen vanaf 10 februari op de mat

Van woensdag 10 februari tot en met woensdag 3 maart 2021 vallen bij alle kiesgerechtigden in ons land de stempassen op de mat. Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder ontvangen daarnaast op een later moment per post de rest van de briefstembescheiden, waaronder hun briefstembiljet. Deze tweede zending vindt plaats vanaf de week van 22 februari.

* Dit onderzoek is een initiatief van PostNL en uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch onder 1.012 respondenten. De respondenten zijn een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving

Het beeldmateriaal is rechtenvrij en mag overgenomen worden