Nieuw Nederlands moerasgebied op postzegels

Den Haag, 22 februari 2021 - Op de nieuwste postzegels van PostNL staan planten en dieren uit een van de nieuwste natuurgebieden van Nederland: De Onlanden. Dit gebied op de grens van Groningen en Drenthe kenmerkt zich door ruige hooilanden, moerasbos en ruimte voor de berging van overtollig water.

In de serie Beleef de natuur geeft PostNL dit jaar 4 postzegelvellen uit met in totaal 40 postzegels. Op de postzegels komen afbeeldingen voor van planten en dieren uit bijzondere Nederlandse natuurgebieden. Begin dit jaar verscheen al het postzegelvel over het heidelandschap Dwingelderveld (2 januari). Later volgen de postzegels over het duingebied Duin en Kruidberg (14 juni) en het park bij de stad landgoed Haarzuilens (16 augustus).

Herinrichtingsproject

De vandaag uitgegeven postzegels staan in het teken van de Onlanden, een natuurgebied van ongeveer 2500 hectare groot. Het gebied kwam tot stand in het kader van een groot herinrichtingsproject dat in 2008 van start ging. De naam De Onlanden werd vroeger gebruikt voor zeer lage en natte gronden die ver van de bewoonde wereld waren verwijderd.

Moerasbiotoop

Sinds 2008 heeft de natuur in dit gebied zich ontwikkeld tot een moerasbiotoop, met bijbehorende planten, vogels en andere dieren. Bij langdurige en hevige regenval zorgt de waterberging in De Onlanden er bovendien voor dat de inwoners van de stad Groningen hun voeten droog houden.

Natuurmonumenten

De serie Beleef de natuur voor 2021 is ontworpen door grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda. Bij de selectie van de natuurgebieden werkte Janse samen met natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten. Voor het postzegelvel Beleef de natuur - De Onlanden stelde hij een kandidatenlijst met dieren en planten op, waarvan er uiteindelijk 10 overbleven: de kemphaan, grote zilverreiger, smient, glazenmaker, gewone klaproos, klein hoefblad, gewone margriet, brasem, otter en bruine vuurvlinder.

Kleurrijk karakter

Het kenmerkende karakter van Beleef de natuur - De Onlanden is duidelijk te zien aan het frisgroene van het postzegelvel. Ook de bloemen verwijzen naar het kleurrijke landschap. Bij de beeldkeuze heeft de ontwerper vooral ook op variatie gelet. “Die afwisseling houdt het velletje interessant”, zegt Janse. “De otter eist de aandacht op met zijn sprekende ogen, natte huid en snorharen. Bij de bruine vuurvlinder ontbreekt dat tactiele, maar die is net als de glazenmaker grafisch weer interessanter. Ik zoek altijd naar beelden met een bepaalde intensiteit.”

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel Beleef de natuur - De Onlanden telt 10 verschillende postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 22 februari 2021 verkrijgbaar bij alle verkooppunten van PostNL, het postkantoor in de Bruna-winkels en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.

Voor meer informatie en foto’s:
PostNL Corporate Communicatie
T: 088 - 868 82 60
E: mediarelations@postnl.nl