PostNL erkend voor sociaal ondernemen: bereikt topniveau PSO-certificering

3.600 werkplekken voor mensen met kwetsbare positie op arbeidsmarkt

Den Haag, 16 april 2024 – PostNL heeft het PSO-kwaliteitskeurmerk ontvangen. Dit keurmerk onderstreept dat PostNL structurele aandacht heeft voor sociaal ondernemen en werk biedt aan mensen met een nu nog kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Met dit kwaliteitskeurmerk, verklaart PSO Nederland dat PostNL voldoet aan de normen van de hoogste trede (trede 3) van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Algemeen directeur PSO-Nederland Tako Kampstra overhandigt het PSO-certificaat aan Jeroen Veldstra, directeur HR bij PostNL.

Koploper in sociaal ondernemen

Bij PostNL werken meer dan 3600 mensen met een andere begeleidingsbehoefte. Omdat het om zoveel mensen gaat, voldoet PostNL aan de normen van de hoogste trede. Deze is gekoppeld aan de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan deze doelgroep. PostNL behoort hiermee volgens PSO tot de koplopers.

Plek voor iedereen

Het PSO-certificaat werd op 15 april door Tako Kampstra, Algemeen Directeur PSO Nederland - uitgereikt aan Jeroen Veldstra, directeur HR bij PostNL. Jeroen Veldstra: “Wij vinden het belangrijk om een werkomgeving te creëren waarin plek is voor iedereen. Want als je werkt dan doe je actief mee aan de maatschappij en dat zorgt voor verbinding. Daarom kijken wij vooral naar wat er wél kan, en minder naar de beperkingen. Dit PSO-certificaat onderstreept dat PostNL voor iedereen werk van waarde heeft en daar zijn wij trots op.”

Wat PostNL doet

PostNL zet zich op verschillende manieren in voor mensen met een andere begeleidingsbehoefte. Zo worden er bij mensen die werken in de sorteercentra soms kleine aanpassingen gedaan om overprikkeling te voorkomen (zoals het aanbieden van een koptelefoon) en worden mensen ingeroosterd op momenten dat de tijdsdruk lager is. In de bezorging wordt er –waar nodig- gewerkt met aangepaste hulpmiddelen, zoals een elektrische bakfietsbak die aan een rolstoel gekoppeld wordt of er worden elektrische - in plaats van gewone fietsen ingezet waardoor de belasting van het lichaam kleiner is.
Ook is er een eigen interne jobcoachorganisatie en wordt er door het hele land samengewerkt met sociale ontwikkelbedrijven, met UWV en WerkgeversServicepunt (WSP).