PostNL neemt met 11 postbedrijven deel aan Green Postal Day

Den Haag, 20 september 2019 – Samen met 11 andere postbedrijven wereldwijd neemt PostNL vandaag deel aan de eerste editie van Green Postal Day. Op deze dag staan de postbedrijven stil bij de resultaten die de postsector heeft behaald om gezamenlijk de CO2-uitstoot te verminderen in de afgelopen 10 jaar. Zo hebben de postbedrijven tussen 2008 en 2017 30% minder CO2-uitstoot gerealiseerd. PostNL draagt hier onder andere aan bij doordat het bedrijf in 12 steden autoritten heeft vervangen door bezorging met elektrische bakfietsen.

Collectieve sectorbenadering voor klimaatverandering

PostNL werkt nauw samen met postbedrijven wereldwijd om krachten te bundelen en best practices uit te wisselen. CO2-uitstoot door vervoer is verantwoordelijk voor circa 20% van de emissies wereldwijd. Tien jaar geleden waren postbedrijven een van de eersten die een sectorbreed programma lanceerden om CO2-uitstoot te meten en verminderen, via de International Post Corporation (IPC) en het Environmental Measurement and Monitoring System. Zo benoemt de IPC dat het aantal voertuigen in het wagenpark dat op alternatieve brandstoffen rijdt, verdubbeld is van 73.000 voertuigen in 2012 naar 150.000 in 2017. Dat komt overeen met 23% van het totale wagenpark.

PostNL: uitstootvrij bezorgen

Reductie van CO2-emissie is al jaren een belangrijke doelstelling bij PostNL. De wereld staat voor grote klimaatuitdagingen en PostNL vindt het belangrijk om daarin maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent concrete bijdragen leveren aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn vastgelegd. Hiertoe heeft PostNL in 2018 nieuwe ambitieuze langetermijndoelen gesteld om de uitstoot van CO2-emissies verder te verminderen.
Zoals uiterlijk in 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile. Als tussenstap wil PostNL in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij bezorgen.

Meer informatie over de Green Postal Day en de deelnemende postbedrijven: www.ipc.be/greenpostalday