PostNL: nog meer focus op e-commerce

Den Haag, 5 september 2022 - PostNL verschuift zijn commerciële en operationele focus verder richting e-commerce. Om de organisatie in te richten op die toekomst zijn er vandaag, onder voorbehoud van een adviestraject met de Medezeggenschap, wijzigingen aangekondigd in de structuur, werkwijze en het Executive Committee (EC). De beoogde startdatum van de nieuwe organisatie is 1 januari 2023. Tot dat moment blijft de huidige structuur van kracht.

Omdat e-commerce een steeds groter deel uitmaakt van PostNL komt hiervoor meer aandacht op EC-niveau. De verantwoordelijkheid voor e-commerce wordt opgesplitst met EC-leden voor respectievelijk commercie en voor de operatie. Ook internationaal wordt de e-commerce markt steeds belangrijker en daarom komt er een EC-vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de internationale activiteiten van PostNL.

Met deze aanpassingen krijgt de transformatie van PostNL naar e-commerce opnieuw een impuls. Online winkelen neemt nog steeds toe in populariteit, waardoor e-commerce nu zo’n 70% van de omzet van PostNL uitmaakt. Dankzij deze aanpassingen kan PostNL nog beter en sneller inspelen op ontwikkelingen in digitalisering, innovatie, duurzaamheid en voldoen aan de verwachtingen van klanten en consumenten.

Personele wijzigingen

De veranderingen in de organisatie zijn voor de EC-leden Liesbeth Kaashoek en Arno van Bijnen, na een lange en succesvolle carrière bij PostNL, een natuurlijk moment om hun loopbaan buiten het bedrijf voort te zetten. In het komende halfjaar zullen zij zorgen voor de opbouw van de nieuwe organisatie en voor een soepele overdracht van taken en verantwoordelijkheden, waarna zij PostNL per 1 februari 2023 verlaten. PostNL is hen dankbaar dat zij de organisatie tot dat moment blijven ondersteunen, zoals ze dat altijd hebben gedaan in hun lange loopbaan bij PostNL.

De samenstelling van de Raad van Bestuur, met CEO Herna Verhagen en CFO Pim Berendsen, verandert niet. Met deze voorgenomen wijzigingen zal het Executive Committee van PostNL bestaan uit de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, directeur E-commerce Commercie, directeur E-commerce Operatie, directeur Mail Nederland, directeur Cross Border Solutions, Chief Information Officer, directeur HR en Chief Digital Officer. Over de volledige samenstelling van het EC volgt nader bericht zodra alle functies zijn ingevuld.