PostNL presenteert resultaten diversiteitsonderzoek 2020

PostNL gelooft erin dat diversiteit van het personeelsbestand de organisatie sterker, innovatiever en aantrekkelijker maakt en heeft daarom een actief diversiteits- en inclusiebeleid. Het diversiteitsonderzoek 2020 van PostNL laat een flinke verbetering zien op het gebied van acceptatie, inclusiviteit en diversiteit ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2016.

90 procent van de PostNL-medewerkers voelt zich geaccepteerd bij PostNL. 80 procent van de medewerkers ervaart dat zij onderdeel zijn van een inclusieve werkomgeving. Zij geven aan dat zij open kunnen zijn over hun geaardheid en dat iedereen gelijke kansen krijgt. En 68 procent van de PostNL-collega’s ziet de waarde van diversiteit. Zij zijn van mening dat het bijdraagt aan betere resultaten, betere besluitvorming en een betere sfeer. 

Diversiteitsindex met 15 procentpunten gestegen 

Binnen het diversiteitsonderzoek van PostNL wordt gebruik gemaakt van de diversiteitsindex. Die geeft aan hoe het bedrijf scoort op het gebied van acceptatie, inclusiviteit en diversiteit. Dit jaar stijgt de index met 15 procentpunten naar 79 procent. Zie hieronder de onderliggende cijfers:

Diversiteitsindex

Diversiteitsindex 2

Diversiteit en inclusie

PostNL is met zo’n 40.000 medewerkers één van de grootste werkgevers in Nederland en stuurt actief op diversiteit en inclusie. Robert Takken, manager diversiteit en inclusie: “Bij PostNL is ruimte voor iedereen. Daarom sturen we op een evenwichtige leeftijdsopbouw van onze mensen, een evenwichtige man/vrouw verhouding en de werving, in-en doorstroom van multicultureel talent binnen alle managementlagen. Wij werken actief aan identiteit acceptatie door een zichtbare Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender community (LGBT) en verder creëren wij kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn ons ook bewust van de verscheidenheid in denkkracht die wij ten volle willen benutten door het creëren van evenwichtige teams. Ik ben er daarom trots op dat we op het gebied van acceptatie, inclusie en diversiteit zo een mooie stijging zien.”