Postzegels over De Wieden vol tegenstellingen en balans

Den Haag, 12 juni 2023. Op de vandaag verschenen postzegels van PostNL staat het laagveenmoeras van De Wieden centraal. De postzegels over dit natuurgebied in Overijssel maken deel uit van de serie Beleef de natuur, dit jaar gewijd aan bijzondere Nederlandse natuurgebieden.

De Wieden is ruim 6.000 hectare groot, ligt in de Kop van Overijssel en maakt deel uit van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het gebied heeft zijn naam te danken aan de kenmerkende weidse meren zoals de Belterwijde en de Beulakerwijde. Het waterrijke karakter is het gevolg van veenafgravingen, stormen en overstromingen van de Zuiderzee in de 18e en 19e eeuw.

Hoofdrol voor bewoners

Op de postzegels Beleef de natuur – De Wieden spelen de volgende bewoners uit dit natuurgebied de hoofdrol: bruine kiekendief, zilveren maan, eenstijlige meidoorn, watergentiaan, zomereik, waterral, sleedoorn, kerkuil, purperreiger en kleine zonnedauw. In een aparte grafische laag met monochrome beelden zijn ook andere beelden van flora en fauna uit het gebied weergegeven.

Afwisseling en contrast

Bij de keuze van de natuurfoto’s voor deze uitgifte liet grafisch ontwerper Frank Janse tegenstellingen een belangrijke rol spelen. De achtergrondkleuren van de foto’s wisselen elkaar af en dat geldt ook voor de wijze van fotograferen. Zo is de foto van de kiekendief van veraf gezet tegenover het ingezoomde portret van de kleine zilveren maan. Op de laatste rij postzegels vormt de dalende purperreiger een duidelijk contrast met de omhoogstekende bloemen van de kleine zonnedauw. Door de tegenstellingen evenwichtig over het vel te verdelen, is toch balans in het totaalbeeld ontstaan.

Bijzondere natuurgebieden

Het postzegelvel over De Wieden maakt deel uit van de meerjarige serie Beleef de natuur 2021-2023. In de serie komen ieder jaar 4 postzegelvellen uit, met elk 10 verschillende postzegels over planten en dieren uit bijzondere natuurgebieden. In 2023 komen achtereenvolgens de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Noord-Brabant aan bod.

Water domineert

Ecoloog Rosalie Martens is bij Natuurmonumenten medeverantwoordelijk voor het beheer van De Wieden. “Water is de dominante factor hier”, zegt zij. “Alles gaat met de boot. Er is een boer die in De Wieden nog kleine aantallen stuks vee laat grazen. Ook hij zet met de boot zijn beesten over. Er gebeurt altijd iets, er wordt altijd gewerkt. Maar wel heel kleinschalig, net als dat tot in de jaren ’50 gebeurde. Het is in mijn ogen het mooiste natuurgebied van Nederland, waar mens en natuur heel goed samengaan.”

Zomerse kleuren

Bij de selectie van de foto’s hield de ontwerper er rekening mee dat dit postzegelvel in de zomer wordt uitgegeven. Janse: “De stevige kleuren zijn overwegend rood, blauw en groen. Dat past goed bij het seizoen en het verschilt echt van de lichtere kleuren in het voorjaar en de meer bruingrijzige tinten van het najaar.”

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel Beleef de natuur – De Wieden telt 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen, met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 12 juni 2023 landelijk verkrijgbaar bij alle verkooppunten en via de webshop. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald. De prijs per vel met 10 postzegels is € 10,10.