Reactie PostNL op artikel van Pointer (12 september 2020)

Den Haag, 12 september 2020. Zoals overal in de maatschappij zoeken criminelen naar wegen om illegale activiteiten te ondernemen en om misbruik te maken van de logistieke sector. PostNL doet er alles aan om misbruik te voorkomen. Wij werken actief samen met instanties zoals politie, douane en justitie en we voeren ook zelf controles uit.

In het artikel beweren anonieme bronnen dat commerciële belangen van PostNL opsporing van misbruik in de weg zou staan. Dat is een onzinnige bewering die haaks staat op de feitelijke situatie.

Dat wordt ook zo in het artikel van Pointer gezegd door Peter Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg en voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO): “Tuurlijk is er een spanningsveld”, zegt hij. Maar er is volgens hem geen onwil vanuit commerciële belangen bij PostNL. “Ze zijn wel degelijk bereid er stevig in te gaan”, aldus Noordanus. “We zijn hiervoor momenteel een slimme strategie aan het uitvinden.”

PostNL werkt al jaren actief mee aan initiatieven en onderzoeken om misbruik op te sporen en tegen te gaan. Alleen door samen te werken en kennis te delen, kunnen we criminaliteit bestrijden. PostNL loopt daarin voorop in de sector en roept andere pakkettenbedrijven op om ook actief deel te nemen, zodat we gezamenlijk nog hogere drempels kunnen opwerpen.