SBTi valideert nieuwe CO2-emissiereductiedoelen PostNL

Den Haag – Reductie van CO2-emissies is al jaren een belangrijke doelstelling bij PostNL. De wereld staat voor grote klimaatuitdagingen en PostNL vindt het belangrijk om daarin maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent concrete bijdragen leveren aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn vastgelegd. Hiertoe heeft PostNL in 2018 nieuwe ambitieuze langetermijndoelen gesteld om de uitstoot van CO2-emissies verder te verminderen. Zoals uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile. Als tussenstap wil PostNL in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij bezorgen.

PostNL heeft de opgestelde CO2-emissiereductiedoelen ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het Science Based Target initiative (SBTi). Het SBTi staat bedrijven bij om te waarborgen dat hun duurzaamheidsdoelstellingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. De validatie van het SBTi bevestigt dat de nieuwe langetermijndoelen voldoen en bijdragen aan het Parijse klimaatakkoord. Ondanks de verwachte sterke groei in e-commerce volume heeft PostNL zich ten doel gesteld de absolute uitstoot van CO2-emissies van de totale operatie (incl. uitbesteed weg- en luchttransport) in 2030 met 18% gereduceerd te hebben, ten opzichte van de uitstoot in 2017. Deze doelstelling omvat een CO2-reductie van onze eigen operatie (scope 1 en 2) van 60% absoluut en 80% relatief per gereden kilometer.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Ik vind het belangrijk dat het SBTi onlangs bevestigd heeft dat onze nieuwe langetermijndoelen voldoen en bijdragen aan het Parijse klimaatakkoord. Tot nu toe zijn er vijf andere bedrijven in Nederland die hun reductiedoelen extern hebben laten valideren door het SBTi en PostNL is de eerste in de transport en logistieke sector. Belangrijker echter is mijn overtuiging dat duurzaamheid in brede zin, waaronder het voorkomen en reduceren van de milieu-impact van zowel de eigen als de uitbestede operatie, relevant is voor de houdbaarheid van onze dienstverlening en daarmee onze onderneming op langere termijn.”

Over de voortgang van alle gestelde nieuwe CO2-reductiedoelen rapporteert PostNL voor het eerst in het jaarverslag over 2019.