Science Based Target initiative valideert emissiereductiedoelen PostNL

In 2018 heeft PostNL nieuwe ambitieuze langetermijndoelen gesteld om de milieu-impact te verminderen. Zoals uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile. Als tussenstap wil PostNL in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij bezorgen. Nederland staat voor grote klimaatuitdagingen en PostNL vindt het belangrijk om daarin z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent concrete bijdragen leveren aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn vastgelegd. Het Science Based Target initiative (SBTi) heeft de bijbehorende emissiereductiedoelen die daarvoor door PostNL zijn opgesteld, gevalideerd en goedgekeurd.

Wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsdoelen 

PostNL heeft z’n emissiereductiedoelen ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het SBTi. Het SBTi staat bedrijven bij om te waarborgen dat hun duurzaamheidsdoelstellingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. De goedkeuring van het SBTi is een belangrijke stap in het proces dat PostNL aflegt richting uitstootvrij bezorgen in de last mile. Het SBTi heeft vastgesteld dat PostNL met z’n emissiereductiedoelen een concrete bijdrage levert aan het Parijse klimaatakkoord. In de emissiereductiedoelen is onder andere vastgelegd dat PostNL zich tot doel stelt om de emissies van de eigen operatie in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 2017 en 18% van de totale operatie (incl. uitbesteed transport en luchtvracht). 

Slechts vijf andere bedrijven in Nederland hebben hun reductiedoelen extern laten valideren door het SBTi en PostNL is de eerste in de transport en logistieke sector die dit heeft gerealiseerd. Over de voortgang rapporteert PostNL voor het eerst in het jaarverslag over 2019. Meer informatie is hier te vinden.