Uitstootvrije leveringen voor Haagse bedrijven, gemeente en Rijksoverheid

Den Haag, 23 januari 2020 - Vandaag opende de minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops samen met wethouder Liesbeth van Tongeren en diverse deelnemende partijen feestelijk een nieuwe logistieke hub in Den Haag. Vanuit deze stadshub worden zendingen die de stad in- én uitgaan gecombineerd. Deelnemende organisaties zijn diverse Haagse bedrijven, de gemeente en Rijksoverheid die zo de uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof in de binnenstad willen verlagen. Door inzet van een stadshub kunnen zakelijke goederen gebundeld én 100% uitstootvrij afgeleverd worden bij diverse kantoorpanden in de stad. Daarnaast worden ook afvalstromen op de weg terug efficiënter afgevoerd. Dat betekent minder vervoer en daarmee een schonere, bereikbare en veilige binnenstad.

Groene stadsdistributie in Den Haag

Om schone bevoorrading in de Haagse binnenstad te kunnen realiseren, startte de Rijksoverheid vorig jaar samen met de gemeente Den Haag een aanbestedingstraject. PostNL, Djinny en Suez schreven gezamenlijk onder de naam SimplyMile in op deze aanbesteding. In januari 2020 is het uitstootvrij leveren en afvoeren vanuit de stadshub gestart voor meerdere ministeries, de gemeente Den Haag en organisaties als Shell, TNO, het CAK, VNO-NCW en MKB-Nederland. In totaal zo’n 70 locaties met 43.000 werkplekken waarvoor nu volledig uitstootvrije zakelijke distributie plaatsvindt. Hoe meer leveranciers aanleveren bij deze stadshub hoe meer Haagse bedrijven en instellingen goederen gebundeld vanuit de stadshub ontvangen en afval mee terug kunnen geven.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken: “Deze logistieke hub levert een bijdrage aan alle doelen uit het Klimaatakkoord: een betere bereikbaarheid, een verbeterd klimaat, betere luchtkwaliteit en een betere leefomgeving.”

Uitstootvrije ambities

De gemeente Den Haag en de Rijksoverheid hebben de ambitie om de uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof in de binnenstad te verlagen. In samenwerking met de logistieke sector en diverse marktpartijen is gezocht naar een oplossing om het zakelijke goederenvervoer naar de binnenstad te verduurzamen. Stadshubs bieden de mogelijkheid om zendingen die de stad in- én uitgaan te combineren. Aan de rand van Den Haag worden goederen in de hub van SimplyMile ontvangen en daar opgeslagen en gebundeld door lokale hub exploitant Djinny. PostNL verzorgt vervolgens het uitstootvrije vervoer naar de zakelijke ontvangers. SUEZ neemt de logistiek rondom de afvalstromen voor z'n rekening en voert samen met PostNL onder andere citrusschillen, koffiedik en –bekers af naar en vanuit de stadshub. De combinatie van de aanvoer van zakelijke goederen en het afvoeren van afvalstromen maakt deze hub in Den Haag uniek.

Samenwerkingspartners stadshub Den Haag

De stadshub in Den Haag is een samenwerkingsverband van SUEZ, SimplyMile, Djinny en PostNL. SUEZ heeft als ambitie om in samenwerking met klanten en partners afval te recyclen en de grondstoffen van de aarde te sparen. In Nederland zamelt SUEZ het afval in van ruim 80.000 bedrijven en instellingen en een groot aantal huishoudens en investeert hiervoor in schoner, slimmer en veiliger transport. PostNL en SimplyMile hebben de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. Samen met verschillende overheden en andere bedrijven heeft PostNL in dat kader de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek ondertekend. SimplyMile en PostNL werken sinds 2017 samen en verzorgen al uitstootvrij zakelijk goederenvervoer in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en nu ook in Den Haag. PostNL streeft ernaar om in 2030 in de Benelux de laatste kilometer uitstootvrij af te leggen met als tussenstap uitstootvrije bezorging in 25 binnensteden in 2025.