PostNL meldt vertragingen bij bezorgen examenpost

Den Haag, 8 juni 2021 - PostNL heeft vandaag twaalf scholen moeten informeren dat de bezorging van een deel van hun examens is vertraagd. Dit wordt veroorzaakt door een groter aantal zendingen dan verwacht en de kortere tijd die beschikbaar is voor de bezorging. PostNL staat in nauw contact met de betreffende scholen, de VO-Raad en het ministerie van OCW en zoekt met hen naar oplossingen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Inmiddels hebben circa 1170 middelbare scholen hun examens inclusief tweede correctie voltooid. Zij kunnen hun leerlingen volgens planning aanstaande donderdag informeren over de resultaten. PostNL heeft twaalf scholen moeten laten weten dat er sprake is van vertraging of vermissing van eindexamens voor enkele vakken. Deze scholen melden dit bij de Onderwijsinspectie, die verdere instructies zal geven. In totaal bezorgt PostNL dit jaar 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 kandidaten in heel Nederland.

Resi Becker, directeur Mail Nederland: “Ik vind het heel erg dat sommige leerlingen langer moeten wachten op hun cijfers, of misschien buiten hun schuld herexamen moeten doen. We weten allemaal hoe spannend het is om het verlossende telefoontje te krijgen. We vinden het heel vervelend dat deze bezorging niet overal goed is gegaan. We nemen extra maatregelen en werken dag en nacht door om de examenzendingen zo snel mogelijk te kunnen bezorgen.”

PostNL roept scholen op om in het tweede en derde tijdvak de instructies van de VO-Raad voor verzending nauwgezet te volgen. Zo is er bijvoorbeeld een speciale examenenvelop en -zegel, zodat de zending in het juiste proces komt. Verder blijft het advies aan de scholen om voor de zekerheid altijd een kopie te maken van de examens.